Ketensamenwerking

Een aanjager voor innovatie!

Hendriks Coppelmans zet sterk in op ketensamenwerking en co-creatie. Samen met de opdrachtgever een optimale oplossing ontwikkelen in termen van effectiviteit en efficiency: dat is ons doel. Een aanpak via ketensamenwerking biedt grote voordelen op het gebied van kwaliteit, doorlooptijd en kosten. Ketensamenwerking is een van de belangrijkste antwoorden op de hedendaagse en toekomstige woningbouwvraagstukken. De opdrachtgever formuleert een programma van eisen en een budget, en daagt een consortium van bedrijven uit om daarbinnen met slimme oplossingen te komen. Doordat de ketenpartners hier vervolgens creatief mee aan de slag gaan, als team samenwerken, elkaar uitdagen en kennis delen, neemt zowel de efficiency van het proces als de kwaliteit van het eindproduct zichtbaar toe.

Risicodragende kennisorganisatie

Hendriks Coppelmans heeft ketensamenwerking en co-creatie al bij diverse projecten in praktijk gebracht en is in Nederland een van de voorlopers op dit gebied. Van productiebedrijf zijn we getransformeerd naar risicodragende kennisorganisatie. Daarmee zijn we regisseur, coördinator, katalysator en eindverantwoordelijke in één. Samen met de TU Delft, Hogeschool Utrecht, de Regieraad voor de bouw en andere koplopers werken we op diverse fronten aan kennisverbreding. Zo vergroten we onze expertise. Mede hierdoor zijn we erin geslaagd om ketensamenwerking en co-creatie een structureel karakter te geven.

Betere prestaties

Steeds vaker zien we hierdoor een resultaat ontstaan dat meer is dan de som der delen. Het delen van kennis en ervaring leidt tot aantoonbare kwaliteitsverbetering, terwijl de doorlooptijd met circa 15% is afgenomen. Procesoptimalisaties, verbeterde efficiency en minder faalkosten zorgen voor een kostenbesparing van zo’n 15 tot 20%. Bovendien blijkt ketensamenwerking een aanjager voor innovatie. Bij renovatieprojecten is de bewonerstevredenheid gestegen; Hendriks Coppelmans scoort nu gemiddeld een 8,3. En last but not least: ook het werkplezier en de motivatie van medewerkers zijn toegenomen!

Publicaties:

Gerelateerde projecten

De projecten waarbij we deze innovatie hebben toegepast:

Meer weten? Neem contact op!

Tjeerd van de Put, bedrijfsleider onderhoud
Tjeerd van de Put
Directeur onderhoud
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling