Een fijne woonplek voor iedereen

Een omgeving creëren waarin uw inwoners kunnen wonen zoals zij dat graag willen? Als gemeente streef je continu naar een goed functionerende woonomgeving voor álle inwoners. 

Door verder te kijken en verder te innoveren voegt Hendriks Coppelmans waarde toe aan ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Met onze innovatieve woonconcepten volgen we de hartslag van de samenleving. Risico’s sluiten we uit en rendement houden we scherp voor ogen. Al tijdens de planvorming houden we rekening met ieders belangen, bijvoorbeeld via een omgevingsdialoog. We staan voor u klaar als een solide partij die zowel flexibel, creatief als innovatief is om al uw bouwuitdagingen te realiseren. 

Ontdek hier hoe wij verder gaan en wonen geweldig maken

"Samen met welwillende partners onze ambities realiseren"

Rik Compagne, wethouder gemeente Meierijstad

Lees het verhaal

Hendriks Coppelmans is die partner

Wij begrijpen als geen ander de situatie en omgeving waarin gemeentes verkeren. Zo vinden we bijvoorbeeld oplossingen die betaalbaarheid en duurzaamheid met elkaar verenigen. We spelen daarmee in op actuele volkshuisvestingsvraagstukken. Zoals met onze ‘Budgetwoningen®’ en ‘Nul-op-de-meter®woningen’. Ontwikkeld en succesvol in de praktijk gebracht, mede dankzij een sterke lokale en regionale visie. Maar we gaan verder! Met bijvoorbeeld circulair wonen en ‘Plus-op-de-Meterwoningen®’: complete zelfvoorzienende wijken met energieopslag in huisaccu’s en elektrische auto’s en energie delen via smart grids.

Of het nou gaat om gebieds- of projectontwikkeling we ontwikkelen op betrouwbare wijze en exploiteren zoals u dat zelf zou doen. We weten wat er leeft bij woonconsumenten, waar hun wensen en behoeftes liggen. Zo realiseren we aantrekkelijke woongebieden. We participeren in ontwikkelrisico’s, geven waterdichte garanties en sturen aan op rendement. Zo faciliteren we gemeentes bij één van hun belangrijkste taken: wonen geweldig maken, voor iedereen.

Bekijk onze woonconcepten

meer innovaties
Hierop kunt u bij ons rekenen: (klik voor meer info)

Hendriks Coppelmans is woonspecialist en is als ontwikkelende bouwer al 100 jaar actief in de woningbouwsector, zowel in de sociale als de vrije sector. Van kleinere projecten in dorpskernen tot grote gebiedsontwikkelingen in stedelijk gebied.
De bewoner vormt bij alle ontwikkelingen altijd ons startpunt. Door goed te luisteren realiseren we woningen naar wens. We hebben daarbij een sterke focus op betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. We ontwikkelen voor mensen met een royalere én een kleinere beurs, in zowel koop als huur. Voor mensen die tussen wal en schip vallen, ontwikkelden we de Budgetwoning®. Gecombineerd met ons netwerk in de wereld van vastgoedbeleggers blijkt dit een zeer succesvol antwoord op de groeiende behoefte aan vrijesectorhuurwoningen.
Met onze ervaring en  expertise hebben we een goede relatie en reputatie in de corporatiewereld. Bij vele corporaties zijn we dagelijks actief en we zijn dan ook sterk in gecombineerde gebieds- en planontwikkelingen met zowel koop- als sociale huurwoningen.

Wij zijn als ontwikkelende bouwer thuis in gebieds- en projectontwikkeling, van kleinere projecten in dorpskernen tot grote gebiedsontwikkelingen in stedelijk gebied. We ontwikkelen voor eigen rekening en risico. Zo verzorgen we bijvoorbeeld de risicodragende exploitatie van complete bestemmingsplannen. Maar we zijn ook actief in opdracht, bijvoorbeeld voor corporaties en vastgoedbeleggers. In alle situaties zijn we oplossingsgericht en geen speculant.
Het uiteindelijke resultaat is natuurlijk belangrijk, maar ook de weg er naartoe. Daarom besteden we al tijdens de planontwikkeling aandacht aan ieders belangen. Bijvoorbeeld die van omwonenden. Door een goede omgevingsdialoog creëren we draagvlak en ontstaan er woongebieden waar iedereen blij mee is.
Lees hier meer over onze ontwikkelvisie en -aanpak.

Door goed te kijken wat er speelt in de samenleving en onze innovatiekracht in te zetten, ontstaan vernieuwende woonconcepten:
Budgetwoningen®, betaalbare vrijesectorhuurwoningen
• Betaalbare zorgwoningen binnen de huurtoeslaggrens
• Nul-op-de-meter Woningen®
Plus-op-de-meter Wonen®, 100% zelfvoorzienende wijk met smart grid en energieopslag in huisaccu’s en elektrische auto’s
• Optopwoningen, bouwen zonder grond
Maatschappelijk Mooi®, beschermd wonen, zinvolle arbeid en wijkdiensten.
• ‘Wonen naar wens®’: inspraak en keuzevrijheid voor woonconsumenten
Bekijk al onze innovaties hier.

We zijn gespecialiseerd in zorghuisvesting: woon-zorgcombinaties, zorgcentra, inleun-, aanleun- en Fokuswoningen, revalidatiecentra en kloosters.
Lees hier meer

Binnenstedelijke ontwikkelingen en herstructureringsopgaven zijn vaak complex. Met veel betrokken partijen en verschillende belangen. Daarbij voelen wij ons als een vis in het water. Wij brengen partijen bij elkaar. Door verder te kijken ontwikkelen we plannen die voor iedereen aantrekkelijk zijn.

Geweldig wonen betekent voor ons verder kijken dan de dag van morgen. Daarom ondernemen we duurzaam en zetten we pro-actief stappen op weg naar circulariteit.  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in onze genen. Via het certificaat MVO-Prestatieladder laten we dat onafhankelijk toetsen. Op gebied van social return zijn wij houder van het certificaat PSO trede 2. We bereiken mooie resultaten. Bijvoorbeeld voor timmerman Randy Coenraadt die na een moeilijke tijd bij ons zijn plekje vond. Lees hier zijn verhaal.

"Door onze eigen inbreng voelt dit echt als thuis"

Marco en Femke van Summeren en dochter Lotte

Lees het verhaal

Bekijk onze projecten

Hieronder een greep uit onze referentieprojecten die we voor gemeenten gerealiseerd hebben.

Bekijk alle projecten voor gemeenten

Meer weten? Neem contact op!

Rene Beks - Hendriks Coppelmans
René Beks
Directeur Ontwikkeling & Innovatie
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"

Meer over ons

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling