Budgetwoning®

Betaalbaar mét keuzemogelijkheden 

Starters, een- en tweepersoonshuishoudens, statushouders en mensen met een kleine portemonnee hebben vaak moeite met het vinden van een (goede) betaalbare koop- of huurwoning. Hendriks Coppelmans vindt dat iedereen recht heeft op een passende woning. Daarom ontwikkelden we de Budgetwoning ®.

Vijf varianten

Binnen dit concept bestaan vijf varianten, waarbij de kale huurprijs altijd onder de grens van de huurtoeslag (liberalisatiegrens) valt. Daarmee zijn de woningtypen zeer geschikt voor het passend toewijzen van woningen aan de juiste bewoners. De varianten zijn dan ook verdeeld over de verschillende klassen van de kale huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Een passende woning voor iedere portemonnee, waarbinnen nog veel keuzemogelijkheden zijn. 

Lage aftoppingsgrens

Meer lezen
Meer lezen

Hoge aftoppingsgrens

Meer lezen
Meer lezen

Huurtoeslaggrens

Meer lezen

De basisvoordelen

De Budgetwoning is een kwaliteitswoning die wij realiseren tegen lage kosten. De sleutel tot succes is de combinatie van een 3D-ontwerp in BIM, een doordachte bouwmethode, de modulaire opbouw en een korte bouwtijd. En hoewel standaardisatie de kracht is, biedt de Budgetwoning toch volop keuze- en ontwerpvrijheid. De ruime ervaring die we opgedaan hebben met de ontwikkeling en realisatie van starterswoningen zijn in het concept verwerkt. Het levert (voor alle varianten) vijf basisvoordelen op:

Flexibiliteit

De flexibiliteit van het concept houdt de bouw- en ontwikkelkosten laag. Plannen die bijvoorbeeld stagneren op verkaveling of prijs, kunnen we zo tóch realiseren. In korte tijd. Binnen een week ligt een compleet plan op tafel dat aan alle beeldkwaliteitseisen beantwoordt. De bouw zelf verloopt door toepassing van prefab ook razendsnel.

Gerelateerde projecten

De projecten waarbij we deze innovatie hebben toegepast:

Meer weten? Neem contact op!

Rene Beks - Hendriks Coppelmans
René Beks
Directeur Ontwikkeling & Innovatie
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling

Betaalbaarheid

 • Verhuurbaar onder de huurtoeslaggrens
  • (af)TOPwoningen en het -appartement ook onder de aftoppingsgrenzen
 • Lage total cost of ownership (TCO)

Circulair

 • Losmaakbaar door diverse prefab-constructies:
  • Prefab beton casco
   • standaard met gerecyclede samenstelling van grondstoffen
  • HSB-gevelelementen
   • voorzien van isolatiematerialen die voldoen aan Cradle to Cradle
   • voorzien van steenstrips en kozijnen
  • CLT-houtconstructie
  • Hybride: combinatie van prefab beton, HSB-elementen en CLT
 • Biobased bouwmaterialen:
  • Circulair beton
  • Biobased isolatieplaten van mycelium
  • Circulaire baksteen

Energie

 • Extreem lage warmtevraag
 • Eenvoudige installaties (gebruikersgemak), onderhoudsarm
  • Basis installatiepakket: bodemwarmtepomp, mechanische ventilatie, vloerverwarming
 • Uitvoerbaar als nul-op-de-meter (EPV en NOM Keur mogelijk)

Keuzemogelijkheden

 • In casco
 • In indeling: 
  • Flexibel
  • Makkelijk aan te passen als er iets verandert in leefsituatie
 • In gevelontwerp
 • Modulair opschaalbaar – geen beperking in aantallen

Korte bouwtijd

 • Integrale aanpak: snelle voorbereiding door BIM-engineering
 • Door prefab sneller bouwen, dus sneller verhuurbaar