Energetisch renoveren

Samen de bestaande woningvoorraad verduurzamen

Overheid en corporaties hebben stevige ambities om energiebesparing in de bestaande woningvoorraad te realiseren. Ongeveer de helft van het woningbezit zal energetische maatregelen moeten ondergaan. En die verduurzaming moet ook nog eens versneld. Een fikse opgave, die uw jaarplannen flink onder druk zet. Ook bij zorggebouwen lekt veel geld weg door de schoorsteen. Hoe richt je als corporatie of zorginstelling dit proces in? Hoe kom je tot een optimaal maatregelenpakket en hoe zorg je ervoor dat je ruim 70% van de huurders overtuigt om deel te nemen? Het concept Energetisch renoveren® ontzorgt u in het volledige proces. Wij maken een haalbare businesscase zodat u 40 jaar kunt door exploiteren zonder onrendabele top. En dat mét de garantie van tevreden bewoners. Niet goed? Geld terug!

U de regie, wij het werk

Energetisch renoveren® omvat een integrale werkwijze, waarbij u de regie heeft en het team van Hendriks Coppelmans het werk doet. Advies, voorbereiding, verzorging deelnamebereidheid en communicatie met bewoners, uitvoering en nazorg: alles in één hand. U voor de schermen, wij erachter; dat scheelt u een heleboel coördinatietaken.

Als renovatiespecialist heeft Hendriks Coppelmans veel kennis en ervaring in éigen huis, bijvoorbeeld met exploitatiemodellen, ‘lean’-planning, werken in bewoonde omgeving, prefabricage, omgang met bewoners via ons bewonersprotocol en 24-uursservice. Wij hebben een eigen EPA-(Energieprestatie)adviseur en veel ervaring met energieverbeterprojecten. Wij volgen en beoordelen nieuwe verduurzamingstechnieken op kwaliteit en toepasbaarheid en participeren ook zelf in succesvolle innovatieve trajecten. Zo zijn we in 2020 met het Volthera/PVT-systeem genomineerd voor De Warmtewissel. En vanuit ons eigen ACM-geaccrediteerde energiebedrijf Hendriks Duurzame Energie hebben we toegang tot de laatste innovaties op gebied van zonne-energie en warmtenetten en weten we bijvoorbeeld wat de impact is van de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening.

Binnen Energetisch renoveren® worden al deze kwaliteiten samengebracht met die van gespecialiseerde partners op gebied van energetica, houtconstructies, bewonersparticipatie/-voorlichting en exploitatie. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot de inzet van een energieconsulent voor huurders, meerjarenonderhoudsplanningen en een advies over ‘total cost of ownership’. Dankzij deze multidisciplinaire ketensamenwerking is de renovatie altijd optimaal. Vanuit welke invalshoek u het ook bekijkt.

 

Budgettaire schilrenovatie

Op basis van budget en gewenst energielabel stelt ons team het meest optimale renovatieplan samen. Daarbij maken we gebruik van onze Renovatiecalculator® en gaan we uit van het Trias-energetica-principe. Met isolerende geprefabriceerde schilcomponenten voor dak en gevel kunnen we woningen in zeer korte tijd transformeren naar energielabel B, A of hoger (nul-op-de-meter(ready)). Door het lichte gewicht van de houtconstructie-elementen is aanpassing van funderingen niet nodig. Huurders kunnen gewoon in hun huis blijven wonen. De renovatie verloopt vlot en met minimale overlast.
Natuurlijk is het mogelijk ook schilderwerk, installatietechnische maatregelen, ander planmatig onderhoud en binnenonderhoud in het plan op te nemen. Alle werkzaamheden in één keer uitvoeren: dat is wel zo prettig voor de bewoner! 

Samenwerkingsverbanden

3iv logo RGB_DEF

In de huidige energietransitie hebben we te maken met ambitieuze klimaatdoelstellingen. Daarin wordt van corporaties verwacht dat ze hun woningbezit verduurzamen. Wij helpen daar graag bij, maar de doelstellingen halen lukt alleen als we dat samen doen.
Daarom zijn wij betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA), waarin een groep corporaties en bedrijven een lange termijn samenwerking aan is gegaan. Het doel? Versneld grote aantallen huurwoningen verduurzamen op een efficiëntere, effectievere en nog meer klantgerichte wijze, tegen lagere kosten en een hogere kwaliteit. Een ander samenwerkingsverband waarin we actief zijn is 3iv: Integraal, Innovatief en Inspirerend verduurzamen. Samen met Atriensis Innovatie en Kemkens halen we bestaande woningen van het gas af met een betaalbaar product. Samen helpen we verder. 

Tevredenheidsgarantie

Energetisch renoveren® ontzorgt uw organisatie, levert het gewenste energielabel op én tevreden huurders. Gegarandeerd. Daarom voorziet het concept in een tevredenheidsgarantie. Hierbij wordt een deel van onze vergoeding gekoppeld aan de mate waarin de bewoners na afloop tevreden zijn. Niet goed-geld terug dus.

Snel het huidige energielabel van uw vastgoed weten? Kijk dan op energielabel.nl.

 
Schrijf je in voor onze themanieuwsbrief Duurzaam Bouwen.

Publicaties:

Gerelateerde projecten

De projecten waarbij we deze innovatie hebben toegepast:

Meer weten? Neem contact op!

Tjeerd van de Put, bedrijfsleider onderhoud
Tjeerd van de Put
Directeur onderhoud
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling