BIM

Hulpmiddel voor efficiëntere samenwerking

Als innovatieve bouwgroep anticipeert Hendriks Coppelmans op de ontwikkelingen rondom BIM (Building Information Modeling). BIM is een procesmethodiek waarbij gedurende de levenscyclus van een gebouw alle relevante informatie opgeslagen, gebruikt en beheerd wordt, vaak met een digitaal (3D) gebouwmodel als ondersteuning.

Eigen BIM-specialist

Hendriks Coppelmans heeft op diverse deelterreinen veel kennis en ervaring opgebouwd. Zo werken we samen met architecten, constructeurs, onderaannemers en leveranciers die modelleren in 3D en uniform gegevens uitwisselen. We hebben ruime ervaring met eigen tekenaars die al jaren werken met autodeskprogrammatuur en diverse projecten zijn of worden in BIM uitgevoerd. Daarnaast hebben we ook een eigen BIM-specialist waardoor we versneld kunnen innoveren.

Open BIM-principe

We werken samen volgens het open BIM-principe. Om de samenwerking met de verschillende disciplines soepel te laten verlopen leggen we de afspraken vast in het HCBIM-werkplan dat volledig aansluit bij de ‘Basis ILS‘. Er worden aspectmodellen gemaakt door de BIM-partners die we periodiek afstemmen via een centraal coördinatiemodel. Clashcontrole voeren we uit met behulp van Solibri Model Checker. Ons smartboard is daarbij een handig hulpmiddel. Ook bij het bespreken van knelpunten met partners zetten we ons smartboard in. Knelpunten krijgen we snel in beeld en faalkosten voorkomen we in een vroeg stadium. De klant profiteert van een kortere doorlooptijd en een betere kwaliteit voor een lagere prijs. Het BIM-model wordt vanaf ontwikkeling tot en met oplevering continu verrijkt met informatie. Na oplevering stellen we het model beschikbaar aan de opdrachtgever. In de beheersfase kunnen zij alle gebouwinformatie dan snel en eenvoudig raadplegen.

Meer dan software

Hendriks Coppelmans ziet BIM vooral als een hulpmiddel om te komen tot een efficiëntere en effectievere samenwerking tussen de verschillende partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. We zijn ervan overtuigd dat de rol van BIM de komende jaren steeds belangrijker zal worden, maar zien ook dat er op organisatorisch gebied nog de nodige uitdagingen liggen. Naast de digitale techniek zullen de praktische en juridische afspraken uitgewerkt moeten worden. Er moeten afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld verantwoordelijkheden, het beheer, de taakverdeling, kostenverdeling, beveiliging enz. Ook zal de houding van bouwpartners tegenover elkaar ‘opener’ moeten worden. Immers: Bouwen Is Mensenwerk.

Bouwplaatsvisualisaties

Ook onze bouwplaatsen werken we uit in BIM. Hierdoor hebben we vroegtijdig inzicht in de meest efficiënte en omgevingsvriendelijke inrichting. Dankzij de uitwerking in BIM weten we ook precies hoeveel hekwerken, kabels en andere materialen we nodig hebben op de bouwplaats. Een ander voordeel is de verbeterde informatievoorziening van omwonenden. BIM zorgt dus ook bij de bouwplaatsinrichting voor meer efficiency. Bekijk enkele van onze bouwplaatsvisualisaties.

BIM als standaard 

Wij hebben ervaring met BIM sinds 2013. Vandaag de dag voeren we alle nieuwbouwprojecten standaard uit in BIM. We werken volgens de BIM basis ILS en helpen ook andere partijen in de keten om hiermee te werken. Zo werken we efficiënt en tillen we het werk samen naar een hoger niveau.

Publicaties:

Meer weten? Neem contact op!

Ted Pasveer
BIM-specialist
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"