Bewonerscommunicatie

De bewoner staat centraal

De wijk vernieuwen anno nu, doe je samen met bewoners. Door hen goed te informeren en te betrekken creëer je begrip en een breed draagvlak. In de voorbereiding en uitvoering van grootonderhoudsprojecten geeft Hendriks Coppelmans dan ook veel aandacht aan bewonersparticipatie en -communicatie. Samen met de corporatie en een bewonersvertegenwoordiging maken we vooraf een communicatieplan. Ook de omwonenden vergeten we daarin niet. Wij staan voor heldere communicatie. Dat betekent: begrijpelijke taal, de juiste informatie op het juiste moment en bereikbaar zijn voor vragen. De BuurtInfomarkt, Buurtkrant, stemmingsmeter, kluskaart, Dagkalender, cartoons en instructievideo’s zijn enkele van onze communicatiemiddelen. Zo zorgen we voor een realistisch verwachtingspatroon en tevreden bewoners.

 

Bewonersbegeleiding

Het uitvoeringsteam van Hendriks Coppelmans heeft een uitstekende ”sociale antenne”. Dat is belangrijk want groot onderhoud is voor bewoners erg spannend en vaak heel ingrijpend. Soms is er wat extra aandacht nodig, bijvoorbeeld bij weerstand vanuit de wijk, een taalbarrière, sociaal-maatschappelijke problemen of omdat er veel ouderen of hulpbehoevenden wonen. In die situaties zetten wij onze bewonersbegeleidster in, een intermediair tussen bouwtechnisch team, corporatie en bewoners. Met heldere informatie, een luisterend oor en persoonlijke aandacht kan zij veel zorgen wegnemen. Dat brengt rust, ontlast de corporatie en levert een hogere bewonerstevredenheid op. Onze bewonersbegeleidster kan ook energiegesprekken houden en zo draagvlak creëren voor energetische maatregelen die 70% deelname vereisen. Omdat wij geloven in de kracht van vrijwillige deelname, proberen wij verplichtstelling te voorkomen. Liever steken wij energie in heldere voorlichting en overtuiging. 100% vrijwillige deelname: daar gaan we voor!

Buurtkamer

De Buurtkamer speelt een centrale rol in de communicatie met bewoners. In deze gezellige (met kringloopgelukje ingerichte) woonkamer kunnen bewoners op adem komen, klusadvies inwinnen, gereedschap lenen, hulpdiensten uitruilen etc. De Buurtkamer kan daarnaast ook een rol vervullen bij huurderskeuzes (‘showroom’ en keuzegesprekken) en dienst doen als locatie voor een wijkspreekuur en als sanitaire noodvoorziening. Andere participatievormen die ingezet kunnen worden zijn: een klankbordgroep, kluslessen, een buurthulpgroep, openbaargroenproject, een energieconsulent en een energiebesparingsmeter met wijkbeloning. Door bewoners te betrekken en te verbinden verloopt het groot onderhoud soepeler en blijft er ook ná de oplevering meer sociale samenhang in de wijk achter.

Publicaties

Meer weten? Neem contact op!

Loes Boley
Communicatiemanager
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling