18 december 2023

Woningen Pastoor Smoldersstraat in Vlijmen circulair gesloopt met inzet elektrische kraan

Terug

Woningen slopen dicht bij een natura 2000-gebied en dan ook nog eens circulair. Dat is in combinatie met nieuwbouw geen makkelijke opgave vanwege de stikstofregels. In de wijk Vliedberg in Vlijmen, om de hoek van Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek, is het toch gelukt. Woonveste en Hendriks Coppelmans slopen de 22 bestaande woningen aan de Pastoor Smoldersstraat en bouwen er 42 beneden-bovenwoningen voor terug. Woonveste besloot de elektrische kraan in te zetten voor dit project, wat er mede voor zorgt dat we snelheid kunnen blijven maken in de volkshuisvestelijke opgave in Vliedberg.

Struikroven

Voordat de woningen gesloopt konden worden, hebben bewoners van de wijk samen met stichting Struikroven groen uit de voor- en achtertuinen gered van de aanstaande sloop. Daarna kreeg het groen een nieuwe bestemming op de Vliedberg. Zo werd op een positieve en eenvoudige manier een bijdrage geleverd aan duurzaamheid en hergebruik Bovendien versterkt deze actie de gemeenschapszin in de wijk, want groen verbindt.

Samen aan de slag

De vaklieden van aannemingsbedrijf TTO Sloop & Infra zijn al enkele weken bezig met het deskundig en zorgvuldig slopen van de 22 woningen aan de Pastoor Smoldersstraat. Deze week is het laatste blok woningen bereikt. Dit is een mooi moment om samen stil te staan bij deze werkzaamheden. Op 14 december kwamen medewerkers van TTO, gemeente Heusden, Hendriks Coppelmans en Woonveste kort bij elkaar. Wijkwethouder Jeroen van de Bosch werd vervolgens uitgenodigd om in de machine plaats te nemen. Hij kon toen zelf ervaren hoe de vaklieden al weken bezig zijn.

Wijkwethouder Jeroen van de Bosch: “Dat bouwen en duurzaamheid prima samen kunnen, wordt hier bewezen op de Vliedberg. Als portefeuillehouder Duurzaamheid ben ik trots op de mooie ontwikkelingen in ‘mijn’ wijk. De Vliedberg is volop in beweging. Net als in de rest van het land is ook hier de behoefte aan woningen groot. De nieuwbouw aan de Pastoor Smoldersstraat biedt straks meer inwoners een fijn, duurzaam thuis.”

Emissieloos slopen

Door het gebruik van een elektrische kraan, wordt er tijdens de sloop geen stikstof uitgestoten. Dat is belangrijk om aan de huidige wetgeving te voldoen, maar net als Woonveste vinden we het zelf ook belangrijk om duurzaam om te gaan met onze leefomgeving. Samen hebben we dan ook al veel stappen gezet in de energietransitie, onder andere door de bouw van honderden nul-op-de-meterwoningen in de groene wijk Geerpark in Vlijmen.

Directeur-bestuurder van Woonveste, Eric van den Einden vertelt: “We werken veel samen met de gemeente Heusden, Hendriks Coppelmans en vele andere partijen als het gaat om duurzaamheid. Ook helpen we andere woningcorporaties door informatie te delen met elkaar en zo van elkaar te leren. Want samen bereiken we meer dan alleen.”

Circulair slopen

Nu gaan we ook samen aan de slag met de materiaaltransitie. Het is belangrijk dat we spaarzamer omgaan met materialen. Ook bij de sloop van gebouwen zijn er vaak nog verschillende mogelijkheden om de materialen die uit de woningen komen slim te gebruiken. De woningen aan de Pastoor Smoldersstraat worden daarom circulair gesloopt. Dat betekent dat er voor de sloop oogstlijsten gemaakt zijn. Daarmee wordt geïnventariseerd welke materialen er in de woningen aanwezig zijn en hoe deze worden gebruikt of afgevoerd. De mogelijkheden daarbij zijn hergebruiken, recyclen tot grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden of afvoeren als restafval. In dit project worden bijvoorbeeld de houten balken uit de kapconstructie hergebruikt en de bakstenen gerecycled.

“In al onze activiteiten houden we rekening met drie dingen: slim, sociaal en sustainable”, geeft René Beks, directeur ontwikkeling en innovatie van Hendriks Coppelmans aan. “Sustainable (duurzaam) omdat we in dit sloop-/nieuwbouwproject minder CO2 uitstoten. Sociaal omdat we zo de materiaaltransitie samen aanpakken om ons steentje bij te dragen aan een betere leefomgeving. Tenslotte doen we het slim omdat we zo meer grip houden op de kostprijs van grondstoffen en materialen en daarmee grip op de bouwkosten voor sociale woningbouw. Alles wat je hergebruikt, hoef je immers niet meer aan te schaffen.”

Materiaaltransitie

Ook bij de nieuwbouw is het belangrijk dat we kijken naar materiaalgebruik. Niet alleen circulair, maar ook met het gebruik van biobased materialen, zoals hout, mycelium (een netwerk van schimmeldraden) of bamboe. Bij de ontwikkeling van de nieuw te bouwen woningen houden we daar rekening mee. In het kader van duurzaamheid en betaalbaarheid, heeft ons moederbedrijf, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, een Circulaire grondstoffen BV opgericht om gebruikte grondstoffen in te zamelen en te verwerken voor een tweede leven. Daarmee zijn we er voor opdrachtgevers én bouwende partijen in de sector die ook vooruit willen met de materiaaltransitie en CO2-reductie.

pastoor smoldersstraat vlijmen circulair slopen

Wijkwethouder Jeroen van den Bosch breekt met de elektrische kraan een stuk van de woningen af.

pastoor smoldersstraat vlijmen circulair slopen

René Beks, directeur ontwikkeling & innovatie Hendriks Coppelmans, aan het woord

pastoor smoldersstraat vlijmen circulair slopen

Eric van den Einden, directeur-bestuurder Woonveste, aan het woord

pastoor smoldersstraat vlijmen circulair slopen

Wijkwethouder Jeroen van den Bosch

pastoor smoldersstraat vlijmen circulair slopen

v.l.n.r. Jeroen van den Bosch (Wijkwethouder), Eric van den Einden (directeur-bestuurder Woonveste) en René Beks (directeur Hendriks Coppelmans)

pastoor smoldersstraat vlijmen circulair slopen

Eric Dielen, TTO Sloop & Infra, vertelt over de werkzaamheden

pastoor smoldersstraat vlijmen circulair slopen

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling