Renovatiecalculator®

Mix-en-Match met acht verduurzamingsmodules

Op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 hebben corporaties een flinke verduurzamingsopgave. Omdat geen woning of complex hetzelfde is, is die aanpak elke keer net even anders. Onze Renovatiecalculator® licht de bestaande voorraad snel door aan de hand van acht modules: dak, gevel, vloer, verwarming, ventilatie, zonne-energie, circulariteit en bewonerscommunicatie. Door alle renovatiescenario’s tegen het licht te houden, vereenvoudigen we de keuzemogelijkheden en krijgen corporaties snel inzicht in de juiste koers voor hun vastgoedstrategie.

Modules Renovatiecalculator

De bomen door het bos zien

Vanuit onze kennis van nul-op-de-meter benaderen we het energetisch renoveren van de enorme woningvoorraad als ontwikkelopgave. Corporaties hebben behoefte aan een ontwikkelende renoveerder en die rol past ons heel goed. Bij het energetisch renoveren van een woning draait het om het hoogwaardig isoleren van de complete schil, inclusief het plaatsen van nieuwe kozijnen en het juiste HR-glas. Maar ook het vervangen of aanpassen van de installaties is belangrijk. Niet alleen om zo min mogelijk energie te verbruiken, maar ook om voor te sorteren op een gasloze toekomst. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om te verduurzamen; zoveel keuzes en combinaties daarvan. Om opdrachtgevers de bomen door het bos te laten zien, heeft Hendriks Coppelmans in een multidisciplinair team een modulair concept opgebouwd. Een mix-and-match-idee van verschillende modules om in het woud van mogelijkheden en scenario’s een doordachte keus te presenteren.

Acht renovatiemodules

Met de introductie van de Renovatiecalculator® met zijn acht renovatiemodules geven we ruimte aan het denken in systemen in plaats van producten. Via systeemdenken bieden we samen de gigantische verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad het hoofd. De logische stap naar procesgestuurde trajecten zorgt voor een professionaliseringsslag in de branche. Denken in modules is daarvan een mooi voorbeeld. Door een huis op te knippen in verschillende onderdelen, knopen we via deze modules alle mogelijke energetische renovatieopties aan elkaar. Dit helpt om de vraag achter de vraag te achterhalen. Omdat we tientallen opties eenvoudig kunnen combineren, kunnen we aan tafel al uitleggen wat de consequenties zijn. Zo helpen we corporaties via een No-Regretaanpak om de beste energetische keuzes te maken, met oog voor de investeringen op korte en lange termijn.

One-stop-shopping-concept

Het modulair systeem voor energetisch renoveren helpt de bestaande voorraad van corporaties snel door te lichten en te koppelen aan prijzen, kengetallen én een goed advies. Die adviesrol is een belangrijk onderdeel van dit one-stop-shopping-concept. In deze rol trekken we samen op met adviseurs van Atriensis. Zo krijg je in één oogopslag de resultaten van elk renovatiescenario in beeld. Denk daarbij aan mogelijke ingrepen in de toekomst, de impact voor bewoners en de woonlasten. Juist die woonlasten zijn voor bewoners – mensen met een kleine portemonnee – erg belangrijk. Corporaties kunnen daarnaast sturen op de kosten van de noodzakelijke ingrepen. Door al deze mogelijkheden met alle plussen en minnen te vertalen naar scenario’s, bieden we corporaties volop keuzevrijheid. En een aanpak zonder spijt achteraf.

Schrijf je in voor onze themanieuwsbrief Duurzaam Bouwen.

Publicaties:

Gerelateerde projecten

De projecten waarbij we deze innovatie hebben toegepast:

Meer weten? Neem contact op!

Tjeerd van de Put, bedrijfsleider onderhoud
Tjeerd van de Put
Directeur onderhoud
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling