19 juni 2023

Samen de schouders onder betere doorstroming

Terug

Betaalbare koopwoningen voor scheefhuurders en starters, daar is dringend behoefte aan. Zo ook in Boxtel, waar woonstichting JOOST en de gemeente samen optrekken om de woningmarkt in beweging te krijgen. Een van hun grootste gezamenlijke uitdagingen? De doorstroming bevorderen. Vernieuwende initiatieven en concepten, ook van ontwikkelende bouwers zoals wij, kunnen daarbij heel goed van pas komen.

De betaalbaarheid van wonen staat onder druk door gestegen woningprijzen, bouwkosten en energieprijzen. “Daardoor vindt lang niet iedereen een passend huis in de eigen kern of wijk. Boxtel is daarin niet uniek in Nederland”, aldus wethouder Wim van der Zanden, verantwoordelijk voor volkshuisvesting binnen deze gemeente. “Maar door de gunstige centrale ligging tussen ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg én de goede ov-verbindingen naar deze steden is de druk op de woningmarkt hier wel extra voelbaar.”

Stagnerende doorstroming

Dat merkt ook directeur-bestuurder Marieke Vossen van JOOST, de woonstichting die circa 7.500 huurwoningen beheert in de kleine kernen rondom ’s-Hertogenbosch. “Onze mutatiegraad is bijvoorbeeld vrij laag. Terwijl we weten we dat er genoeg huurders zijn die de stap willen maken naar een koopwoning. In de huidige woningmarkt is het gat tussen huur en
koop echter te groot, vaak zelfs onoverbrugbaar. Daardoor blijven mensen zitten waar ze zitten en zo stagneert de doorstroming.”

Verder kijken dan nieuwbouw

Als het aan de gemeente Boxtel en woonstichting JOOST ligt, krijgt iedereen de kans om een passende woning te vinden. Aan ambities dan ook geen gebrek bij beide partijen. Zo heeft de gemeente het doel om de komende jaren 1.000 nieuwe woningen te realiseren. JOOST wil in 2024 minimaal 350 woningen toevoegen aan haar portefeuille via nieuwbouw, splitsing en
transformatie. Marieke Vossen: “Ook nemen we initiatieven binnen onze bestaande woningvoorraad. Een mooi voorbeeld is onze 65plus-verhuisregeling, waarmee we de doorstroom van senioren van een eengezinswoning naar een gelijkvloers appartement stimuleren.”

Totale woningmarkt

Samenwerken is volgens Wim van der Zanden en Marieke Vossen de oplossing om de woningmarkt van het slot te halen. “Als corporatie focussen we natuurlijk in eerste instantie op een goed en betaalbaar thuis en een fijne woonomgeving voor onze huurders”, aldus Marieke Vossen. “Maar we kijken veel verder dan ons eigen bezit. Als de totale woningmarkt goed functioneert, heeft iedereen er profijt van.” Ze noemt de Doorstroomwoning® van Hendriks Coppelmans een mooi voorbeeld van een initiatief dat de woningmarkt in beweging kan brengen. “Dit concept speelt in op de dringende behoefte aan betaalbare koopwoningen en zorgt dat de doorstroming van huur naar koop weer op gang komt. Hier is echt behoefte aan in de maatschappij. Ik ben blij dat daar steeds meer oog voor is.”

Marieke Vossen (directeur-bestuurder woonstichting JOOST)

Marieke Vossen (directeur-bestuurder woonstichting JOOST): “We zijn samen verantwoordelijk voor een goed functionerende woningmarkt.

Wim van der Zanden (wethouder gemeente Boxtel)

Wim van der Zanden (wethouder gemeente Boxtel): “We zijn samen verantwoordelijk voor een goed functionerende woningmarkt.

Doorstroomwoning®

Een uniek concept dat de in- en doorstroming op de woningmarkt bevordert, dat is onze Doorstroomwoning®. Het gaat om een grondgebonden woning van 55 m², verdeeld over twee woonlagen, met twee slaapkamers en een berging. De woning heeft – bij de juiste samenstellingskeuzes – een koopsom vanaf € 225.000,- v.o.n., wat staat voor een nettomaandlast vanaf € 586,-. “Deze woning is financieel bereikbaar voor mensen met een individueel of gezamenlijk brutojaarinkomen vanaf € 37.000,-”, vertelt projectontwikkelaar Edwin van Tilburg. “Een mooie kans voor starters en scheefhuurders voor wie de financiële drempel voor de aanschaf van een koopwoning nu te hoog is.” De (financiële) samenstelling van de Doorstroomwoning® kan per gemeente anders zijn.

Bekijk meer info 

Meer weten? Neem contact op!

Edwin van Tilburg
Edwin van Tilburg
Projectontwikkelaar
T: (06) 51 65 79 14
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling