6 maart 2023

168 woningen verduurzaamd rondom Tilburgse Tuinbouwstraat

Terug

Een mooie verduurzamingsstap in Tilburg. 168 woningen rondom de Tuinbouwstraat en het Visserijplein hebben een nieuwe warme jas gekregen. In opdracht van Tiwos voerden we onderhoudswerkzaamheden uit bij de woningen. Daarbij werden de woningen beter geïsoleerd, waardoor het wooncomfort van de bewoners hoger werd en de energierekening omlaag gaat. Het energetisch onderhoud begon in het voorjaar van 2021 en werd uitgevoerd in drie fases. De werkzaamheden aan de laatste woningen zijn in februari afgerond.

Een warme jas voor de woningen

Bij de woningen zijn zowel energetische verbeteringen als reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Energetische verbeteringen zijn bijvoorbeeld het isoleren van dak, gevel of vloer, in combinatie met kierdichting en aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Omdat de fases uit verschillende woningtypen bestonden, is in het project per fase bekeken welke maatregelen bij dat woningtype uitgevoerd moesten worden om de energetische doelstellingen te halen. De bewoners hoefden voor de woningverbetering geen huurverhoging te betalen.

Aandacht voor bewoners

In het project is veel aandacht voor de bewoners, zowel in de voorbereidingen als tijdens de werkzaamheden. Omdat de woningen energetisch verbeterd worden, moeten bewoners hier vooraf toestemming voor geven. Om hen zo goed mogelijk uit te leggen wat er zou gaan gebeuren en wat dit voor hen betekende, is daarom een bewonerskrant gemaakt. In de krant werd gebruik gemaakt van cartoons, waarmee we de werkzaamheden en mate van overlast uitlegden, maar ook wat het betekent voor hun portemonnee en hun wooncomfort. Begrijpelijke informatie, voor iedereen. Tijdens de werkzaamheden hebben de uitvoerder en opzichter van het project veel persoonlijk contact met de bewoners. Zo kunnen ze altijd bij iemand terecht met vragen.

BDA energetische renovatie Tilburg Tiwos

Woningen aan de Bosbouwstraat na de onderhoudswerkzaamheden

BDA energetische renovatie Tilburg Tiwos

Woningen aan de Landbouwstraat na de onderhoudswerkzaamheden

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling