Renovatieapp®

Grip op het proces

Bij renovatie- en grootonderhoudsprojecten kiezen corporaties steeds vaker voor samenwerking op basis van prestatieafspraken.  Maar hoe houd je als opdrachtgever dan zicht en grip op uitvoering en kosten? Hendriks Coppelmans heeft hiervoor een innovatief digitaal woningopnamesysteem ontwikkeld, de renovatieapp®. Hiermee zijn alle woning- en uitvoeringsgegevens altijd en overal up-to-date beschikbaar, voor zowel uitvoerende partijen als opdrachtgever. En omdat we het heel belangrijk vinden dat ook bewoners goed geïnformeerd zijn, gebruiken we dit systeem ook bij de communicatie met bewoners. Met dit digitale informatieplatform loopt Hendriks Coppelmans landelijk voorop. De software werd al succesvol toegepast bij een groot aantal grootonderhoudsprojecten.

Centrale database

Al sinds medio jaren ‘90 voert Hendriks Coppelmans digitaal woningopnames uit met een zelf ontwikkeld systeem. Met de gemoderniseerde, tweede generatie hiervan (tot stand gekomen in samenwerking met Kraan Bouwcomputing) kan sinds 2014 rechtstreeks vanaf de bouwplaats in de centrale database gewerkt worden. Kantoor en bouwplaats beschikken zo altijd over dezelfde, actuele gegevens. Met behulp van een tablet en een app kan de uitvoerder in de woning alle werkzaamheden invoeren. Samen met de bewoner wordt ter plekke geregistreerd wat er in zijn woning gaat gebeuren, compleet met alle keuzemogelijkheden, van tegelopties tot keukenindelingen. Een flinke stap vooruit.

Instrument voor samenwerking

De nieuwe software is geschikt gemaakt voor ketensamenwerking, zodat alle uitvoerende partners er gebruik van kunnen maken. Samenwerken gaat beter als alle ketenpartners dezelfde gegevensbron gebruiken en er wordt veel administratief werk bespaard. Ook opdrachtgevers krijgen toegang. Op die manier beschikken zij altijd over de meest actuele projectinformatie,  zoals de opnames, voortgang, opleverrapportages per woning, resultaten van tevredenheidsonderzoeken en de financiële gang van zaken. Op elk gewenst moment. Ook kunnen we met het systeem opname- en kostensoortenextrapolaties maken.
Het digitale informatieplatform wordt voortdurend verder doorontwikkeld. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling het systeem uit te breiden tot een compleet woningdossier dat gekoppeld kan worden aan een woningcartotheek. Een vorm van BIM (Building Information Modelling) voor de renovatie dus.

Publicaties:

Meer weten? Neem contact op!

Tjeerd van de Put, bedrijfsleider onderhoud
Tjeerd van de Put
Directeur onderhoud
T: (0413) 26 48 33
"Zullen we samen wonen geweldig maken?"
Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling