27 november 2018

Zien is geloven in Boekel!

Terug

Op 22 november nam een groep van geïnteresseerde vertegenwoordigers van corporaties, bouwbedrijven, een energiebedrijf en diverse brancheorganisaties deel aan de eerste etappe van de Zien is geloven-Fabriekstour van Platform 31. Tijdens deze etappe presenteerden twee innovatieve bedrijven hun visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie. Hendriks Coppelmans was één van deze bedrijven.

NVB Bouw: bouwsector moet zich ingrijpend vernieuwen

Voorafgaand aan de presentaties benadrukte Nico Rietdijk, directeur van NVB Bouw, het belang van de Fabriekstour. “Als gevolg van de crisis in de bouw, van enkele jaren geleden, is er een groot tekort aan arbeidskrachten in de bouw. Dat tekort zal de komende jaren niet worden ingevuld”, zei Rietdijk. Hij stelde dat de bouwsector de grote bouw- en verduurzamingsopgaven van de komende jaren niet zal kunnen realiseren, wanneer bedrijven op dezelfde, traditionele wijze blijven produceren. Om het ‘gat’ aan arbeidskrachten in de toekomst op te vullen moet de bouwsector zich ingrijpend vernieuwen. Prefabricage, digitalisering en robotisering zijn daarbij sleutelwoorden. Evenals verregaande vormen van (keten)samenwerking, waarbij partijen elkaars kracht en expertise benutten en efficiënte productieketens vormen.

Het is, aldus Rietdijk, een goede zaak wanneer koplopers aan potentiële opdrachtgevers en eindgebruikers laten zien tot welke innovaties zij in productiewijze en bouwproces in staat zijn en waar het in de toekomst naartoe gaat. Wat dit betekent voor prijs en kwaliteit. De Fabriekstour vindt hij daarvoor een mooi initiatief.

Hendriks Coppelmans Bouwgroep: doet niet mee aan prijsmaximalisatie

René Beks, directeur ontwikkeling & innovatie van Hendriks Coppelmans, trapte zijn presentatie af met de stelling dat alle berichtgeving rondom bouwkostenstijgingen leidt tot een selffulfilling prophecy. Wanneer in de media stijgingspercentages worden gemeld, dan lijkt dat voor veel bedrijven in de sector de nieuwe norm te zijn. Hendriks Coppelmans doet daaraan niet mee. Een continue bouwstroom is, volgens Beks, van veel meer waarde dan tijdens hoogconjunctuur het maximaliseren van de bouwkostenprijzen. Beks kiest voor nauwe, langjarige samenwerking met vaste en betrouwbare ketenpartners. De volledige ontwikkeling in BIM reduceert faalkosten aanzienlijk. De ketenpartners spreken elkaar continu aan op kostenefficiëntie en betaalbaarheid. Dat resulteert in een scherpe prijs/kwaliteitverhouding, waardoor ook in mindere perioden de werkstroom voor alle partijen op peil blijft.

Kijken naar draagkracht bewoners

Bij de ontwikkeling van het concept van de (af)TOPwoningen is, in samenspraak met de corporatie, goed gekeken naar de draagkracht van de doelgroep van corporaties. Met dit woningconcept is het mogelijk onder de aftoppingsgrenzen een volwaardige NOM-woning te realiseren, van ca. 70-112m2. Voor kleine gezinnen en 1-2 persoonshuishoudens. Volledig gelijkvloers of in twee etages. Maar ook woningen die alleen gasloos zijn of gasloos in combinatie met BENG zijn mogelijk.
Beks stelt dat in de toekomst steeds vaker prefabricage en standaardisatie toegepast moet worden om woningen betaalbaar te houden. Dit vraagt van opdrachtgevers dat programma’s van eisen meer met elkaar in lijn worden gebracht. Individuele wensen op het gebied van welstand of afwerkingsniveau werken immers kostenverhogend.
Na de presentatie bezocht de groep de acht nul-op-de-meter (af)TOPwoningen in Boekel, die we gerealiseerd hebben voor corporatie PeelrandWonen. Want: zien is geloven!

Meer weten? Neem dan contact op met René Beks via (0413) 264833 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl. Of bekijk hier het referentieproject.

Fabriekstour Boekel

Fabriekstour Boekel

Fabriekstour Boekel

Fabriekstour Boekel

Fabriekstour Boekel

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling