10 maart 2022

Woningbouwontwikkeling en Sciencepark op Landgoed Steenenburg Drunen

Terug

Na een intensieve selectieperiode kunnen wij met trots melden dat we samen met ons moederbedrijf Hendriks Bouw en Ontwikkeling geselecteerd zijn als ontwikkel- en bouwpartner van Landgoed Steenenburg in Drunen. Het voormalige Land van Ooit wordt herontwikkeld tot woongebied en NeuroScience & Diagnostic Park. Hendriks Coppelmans Ontwikkeling ontwikkelt en bouwt in het groene gebied 120 appartementen en 50 patiowoningen. Hendriks gaat aan de slag met de ontwikkeling en bouw van het ScienceParkgedeelte, waar het MS Expertisecentrum deel van uitmaakt. De voorbereidingen voor de bouw van dit centrum zijn al in volle gang. De woningen gaan naar verwachting eind dit jaar in verkoop en worden op veler verzoek als eerste aan de inwoners van de gemeente aangeboden via Staete Makelaars

Het plan Landgoed Steenenburg is middels een projectteam van de Gemeente Heusden, onder verantwoordelijk wethouder Mart van der Poel en in nauwe samenwerking met het team van initiatiefnemer Kelders sr. tot stand gekomen. Het team is erg gemotiveerd om de ontwikkeling in samenspraak met en inbreng van omwonenden, het lokale bedrijfsleven en de lokale zorgpartijen op te zetten. Een uitdagende opgave. Reden te meer om trots te zijn dat de bouw nu echt kan starten. Kelders kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst en wil de succesvolle samenwerking met het projectteam verder doorzetten. Hij wil Steenenburg samen met hen realiseren.

NeuroScience & Diagnostic Park

Ook als ontwikkel- en bouwpartner kijken wij uit naar de bouwstart van het NeuroScience & Diagnostic Park en naar de ontwikkeling van de toekomstige patiowoningen en appartementen. Het plan voor landgoed Steenenburg, gezamenlijk gepresenteerd door directeur Michael Hendriks en Paul Jansen van het advies- en ingenieursbureau Arup, past het beste bij de ambities van Kelders. Hendriks en Jansen hebben jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling en realisatie van startup locaties en Science parken. Dit lag mede ten grondslag aan de gunning van dit project. De realisatie van een Science park gaat niet over een nacht ijs. De komende periode zal worden gebruikt om een gedegen basis te creëren. Hiervoor worden verkennende gesprekken gevoerd met potentiële partners en andere stakeholders om onder andere het functioneel ruimtelijke concept voor het NeuroScience & Diagnostic Park scherp te definiëren.

MS Expertise Centrum JBZ

Het nieuw te ontwikkelen MS Expertise Centrum maakt deel uit van het Science park. De bijdrage vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) aan de ontwikkeling van het centrum wordt mede gecoördineerd door Harm Jan Driessen en Marcel Garssen, samen met hun colleganeurologen. Kelders sr. sponsort dit initiatief door het eerste gebouw op de campus voor het MS behandel- en onderzoeksteam beschikbaar te stellen. Het doel is dat het MS Expertise Centrum in de toekomst zelfstandig wordt. Inmiddels is Hendriks samen met het JBZ gestart met de voorbereiding van de nieuwbouw. Het JBZ krijgt zitting in het bouwteam om de bouw van het MS Expertise Centrum zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren.

Kasteelontwikkeling

Initiatiefnemer Jan Kelders sr, de gemeente Heusden, provincie Noord-Brabant, Monumentenhuis Brabant en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed hebben de afgelopen 2 jaar gewerkt aan een plan om ook het kasteel en het landgoed een nieuwe functie te geven. Samen met oud-Drunenaar en eigenaar van de Libema groep, de heer D. Lips, heeft Kelders sr een ambitieus plan gepresenteerd aan de gemeente. Het kasteel wordt het ontmoetingspunt van Steenenburg waar vergaderd, gegeten en overnacht kan worden.

Natuur

Uitgangspunt is, voor zowel de gemeente als Kelders, het realiseren van een uniek woon- en werkgebied met een innovatief Science park op het bestaande landgoed, met respect voor de aanwezige flora en fauna en cultureel erfgoed. Een groene en historische omgeving waar inwoners van de gemeente Heusden en bezoekers kunnen wonen, werken, ontspannen en recreëren. Samen met de Natuur- en Milieuvereniging Heusden en het Groene Hart Brabant richt Kelders een stichting op die zich hiervoor gaat inzetten voor de natuur op Landgoed Steenenburg.

Hier wonen?

Heb je belangstelling om hier straks te gaan wonen? Kijk dan op deze pagina en schrijf je hier in, dan houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen en start verkoop.

Bekijk meer over dit referentieproject

Kasteel d'Oultremont op Landgoed Steenenburg (voorheen het roze kasteel van het Land van Ooit)

Kasteel d'Oultremont op Landgoed Steenenburg (voorheen het roze kasteel van het Land van Ooit)

Het gerenoveerde Kasteel d'Oultremont vormt het cultuur-historische hart van het bosrijke Landgoed Steenenburg

Het gerenoveerde Kasteel d'Oultremont vormt het cultuur-historische hart van het bosrijke Landgoed Steenenburg

De Napoleonsvijver herinnert aan het voormalige Land van Ooit.

De Napoleonsvijver herinnert aan het voormalige Land van Ooit.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling