25 juni 2024

Succesvolle pilot SalmRijck: afvalvrije bouwplaats komt dichterbij

Terug

In Loon op Zand voltooien we de laatste fase van SalmRijck, waar 50 nieuwe woningen verrijzen. In dit project maken we werk van onze circulaire ambitie om bouwplaatsen afvalefficiënt en uiteindelijk afvalvrij te maken. Samen met BMN Bouwmaterialen, Van Happen Containers en ROCKWOOL boeken we mooie resultaten in deze pilot, zoals een forse daling van het bouw- en sloopafval. De sleutels tot succes? Bewustwording en ketensamenwerking.

Forse daling bouw- en sloopafval

Extra instructies voor medewerkers. 12 verschillende afvalstromen. Een digitale portal van Van Happen Containers die inzicht geeft in het totale afvalverwerkingsproces. Een afvalkringloop waarbij BMN onder meer snijafval van isolatie terugbrengt naar leverancier ROCKWOOL voor hergebruik. Het zijn voorbeelden van initiatieven die we toepassen in Loon op Zand. En die werpen hun vruchten af, stelt senior projectleider Walter Schuurman van Hendriks Coppelmans: “Dit project is vooral bedoeld om te onderzoeken wat werkt en niet werkt. Toch zien we al mooie resultaten. Zo verwachten we op zo’n 13% bouw- en sloopafval uit te komen. Ter vergelijking: in onze andere projecten ligt dit percentage tussen de 25 en 40%.”

Kostenbesparing

Uit de eerste resultaten blijkt dat de kostenbesparing door afvalscheiding in dit project nog beperkt is, vertelt Mark Verkuijlen, conceptontwikkelaar bij Hendriks Coppelmans. Sinds 2021 onderzoekt hij de afvalproductie bij onze nieuwbouwprojecten. “Maar de verwachting is dat dit in de toekomst verandert. Bijvoorbeeld als de overheid besluit een heffing op primaire grondstoffen in te voeren. Daar willen we niet op wachten. We nemen nu onze verantwoordelijkheid, samen met opdrachtgevers, leveranciers en afvalverwerkers. Er is immers maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn.”

Omslag in gedrag

“Het is niet makkelijk om ervoor te zorgen dat iedereen, van vaste collega tot zzp’er, het afval in de juiste containers gooit” vertelt Walter Schuurman. “Zeker als de oplevering voor de deur staat en deadlines extra strak zijn. Toch merken we in Loon op Zand een duidelijke omslag in gedrag. Door mensen aan te spreken, te zorgen voor duidelijke bebording én tussentijdse resultaten te delen, ontstaat er begrip. Mooi om te zien, want de meeste afvalmaatregelen staan of vallen met het gedrag van mensen op de bouwplaats.”

Kwaliteit en volume

Samen met Van Happen Containers is de afvalscheiding bij SalmRijck ingericht. Daarbij zijn voorlichting en cijfermatig inzicht in het recyclingproces belangrijke elementen. “Overal ontstaan initiatieven om afval op een andere manier te verwerken”, aldus projectmanager Norbert Lax en accountmanager John van Kemenade (Van Happen Containers). “Dat vergt van ons als afvalinzamelaar een andere manier van denken en samenwerken. Daarom nemen we graag deel aan dit soort pilots. We zien hier dat afvalscheiding voor veel medewerkers uitgroeit tot een automatisme. Daar mogen we trots op zijn. Ook zien we dat kwaliteit en volume belangrijk zijn. Om het recyclingproces efficiënt en rendabel te houden, is een aanzienlijke hoeveelheid afval nodig. Voor sommige afvalstromen bij SalmRijck is het volume nog te minimaal. Maar ook daar zijn weer oplossingen voor, bijvoorbeeld door die te combineren met stromen van andere projecten. We blijven denken in mogelijkheden.”

Ketensamenwerking

Om tot een afvalvrije bouwplaats te komen, is goede ketensamenwerking essentieel. Reden voor ons om binnen SalmRijck niet alleen met Van Happen Containers, maar ook met partner BMN te werken aan initiatieven. “Wij staan als groothandel in direct contact met onze vaste voorkeursleveranciers. Daardoor kunnen we mooie stappen zetten”, vertelt Michael Bool, projectadviseur duurzaamheid bij BMN. Samen met Bianca Bernards, binnen BMN de commercieel eindverantwoordelijke voor Hendriks Coppelmans, coördineerde hij de toepassing van het concept VANG (van afval naar grondstof) in dit project. “Voorbeelden van onderdelen die bij dit concept horen? Leveranciers bewegen om voor duurzaam verpakkingsmateriaal te kiezen of materialen zelfs zonder verpakking te leveren. En de levering van materialen op de bouwplaats te combineren met retourvrachten van potentiële grondstoffen.”

Logistiek systeem

Tussen BMN en ROCKWOOL is door SalmRijck een mooie samenwerking ontstaan. Daarbij brengt BMN na materiaallevering het snijafval van isolatie terug naar de steenwolproducent. Een mooi initiatief, vindt Tony Tonnaer, manager business process development bij ROCKWOOL. “Bij renovatie- of sloopprojecten komen vaak grote hoeveelheden steenwolresten vrij, die kunnen we logistiek makkelijk verwerken en er vervolgens weer nieuw isolatiemateriaal van maken. Bij nieuwbouw gaat het om veel kleinere hoeveelheden. Dan is een fijnmazig regionaal netwerk nodig om snijresten in te zamelen. Daarom waarderen we bouwprojecten als SalmRijck, waar zo’n logistiek systeem op touw is gezet.” Michael Bool: “Zo’n samenwerking willen we met meer materiaalleveranciers aangaan. Die opties verkennen we nu.”

Hoe nu verder?

Hoewel SalmRijck nog niet volledig is opgeleverd, kijken alle partijen nu al positief terug op de afvalpilot. “We zijn blij dat BMN, Van Happen Containers en ROCKWOOL hun energie en tijd hierin willen steken. Dat heeft veel opgeleverd. We trekken de meeste maatregelen door naar andere nieuwbouwprojecten”, zegt Walter Schuurman. “Daarbij gaan we steeds een stapje verder. Want er is nog veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld aan de voorkant, waarbij je door preciezere bestellingen afval voorkomt.” Norbert Lax: “In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Ik zie de circulaire economie als een cirkel waarbij iedere partij een schakel is en zijn steentje bijdraagt.” Michael Bool knikt: “Dat vliegwiel is binnen dit project succesvol op gang gebracht!”

Meer weten? Neem dan contact op met projectleider Walter Schuurman (walter.schuurman@hendrikscoppelmans.nl) of conceptontwikkelaar Mark Verkuijlen (m.verkuijlen@hendrikscoppelmans.nl). Of telefonisch via 0413 – 26 48 33.

Samen met partners BMN Bouwmaterialen, Van Happen Containers en ROCKWOOL maken we in Loon op Zand zetten we stappen om tot een afvalefficiënte en uiteindelijke afvalvrije bouwplaats te komen. Van links naar rechts: Walter Schuurman (Hendriks Coppelmans), Bianca Bernards (BMN Bouwmaterialen), John van Kemenade (Van Happen Containers) en Mark Verkuijlen (Hendriks Coppelmans).

Bij project SalmRijck in Loon op Zand experimenteren we met diverse afvalmaatregelen. Zo zijn er liefst 12 verschillende afvalstromen. Van links naar rechts: Tony Tonnaer (ROCKWOOL), John van Kemenade (Van Happen Containers), Walter Schuurman (Hendriks Coppelmans), Norbert Lax (Van Happen Containers), Mark Verkuijlen (Hendriks Coppelmans), Bianca Bernards en Michael Bool (BMN Bouwmaterialen).

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling