11 juli 2019

Partnership onderhoud groeit door bij Area

Terug

Per 1 juli 2019 is Hendriks Coppelmans opnieuw voor minimaal drie jaar één van de vaste samenwerkingspartners voor dagelijks-, vraaggestuurd- en mutatieonderhoud bij de Udense corporatie Area. Om de samenwerking te onderstrepen, tekenden we begin deze maand een Resultaat Gericht Samenwerkenscontract (RGS-contract). Over drie jaar evalueren we de samenwerking en bekijken we of we het contract weer met drie jaar verlengen.

Jarenlange samenwerking

Hendriks Coppelmans werkt al ruim 60 jaar met Area. Van die 60 jaar werkt ons serviceteam inmiddels al meer dan 25 jaar voor de huurders van Area. In die periode werkten we soms geruime tijd zonder contracten samen. De samenwerking is steeds in goed vertrouwen voortgezet maar nu dus weer concreet gemaakt met een langdurig contract. Het is fijn dat er wederom iets is vastgelegd. Daarmee laten we zien dat er commitment aan en voor elkaar is.

Samenwerken 2.0

In de praktijk verandert er gelukkig weinig. Binnen de samenwerking tussen ons serviceteam en Area wordt al jaren gewerkt aan beter samenwerken. Daardoor kennen we elkaar goed en vertrouwen we elkaar. Processen worden geoptimaliseerd en er is een goede samenwerkingsstructuur ontstaan. Door het contract maken we hierin een efficiencyslag. We gaan gericht werken aan kritische prestatie-indicatoren. De continuïteit van het contract geeft zekerheid, waardoor we ook  echt samen aan die indicatoren kunnen werken. Denk aan administratieve en operationele processen, technische oplossingen en anticiperen op maatschappelijke vraagstukken. Deze manier van samenwerken zorgt voor goede resultaten en brengt rust in het team. We beheersen de risico’s beter en leveren kwaliteit.

Bewoner staat centraal

De bewoners hebben altijd centraal gestaan tijdens de werkzaamheden voor Area. In het huidige samenwerkingsverband hebben we als doel gesteld om de huurderstevredenheid nog verder te verhogen. Dat doen we onder andere door bewoners intensiever bij het onderhoud te betrekken, bijvoorbeeld door middel van (kleur-)keuzes of het moment waarop het onderhoud wordt uitgevoerd. Zo houden we ook rekening met hun wensen en maken wonen samen geweldig.

Samen kom je verder

Gelijktijdig met Hendriks Coppelmans tekende Area ook een soortgelijk contract met hun andere vaste onderhoudspartner, Hendriks SGR.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling