11 januari 2024

Op weg naar een afvalvrije bouwplaats

Terug

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna de helft van het grondstoffenverbruik in Nederland en heeft daarmee grote impact op de natuur en het klimaat. Dit moet én kan anders. Daarom nemen wij steeds meer maatregelen. Het creëren van afvalefficiënte en uiteindelijk afvalvrije bouwplaatsen is er daar een van. 

“Het is onze taak om er samen met opdrachtgevers, leveranciers en afvalverwerkers voor te zorgen dat we zo min mogelijk afval op de bouwplaats hebben. Er is immers maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn”, zegt conceptontwikkelaar Mark Verkuijlen. Hij onderzoekt de afvalproductie bij onze nieuwbouwprojecten. “De eerste bevindingen laten zien dat het gedrag van medewerkers een belangrijke rol speelt bij afvalscheiding. En dat we partijen als leveranciers en onderaannemers hard nodig hebben om tot een afvalvrije bouwplaats te komen.”

In de praktijk

Ons streven is om in 2025 volledig afvalvrije bouwplaatsen te hebben. “In Loon op Zand, waar we 50 nieuwbouwwoningen realiseren, experimenteren we nu met diverse maatregelen”, vertelt Mark. “Denk aan extra instructies aan medewerkers en het plaatsen van containers voor nog meer verschillende afvalsoorten. Ook werken we samen met groothandel BMN aan initiatieven.” Zo brengt BMN materialen als pallets en snijafval van isolatie terug naar leveranciers voor hergebruik. “Zo’n afvalkringloop kan een kostenbesparing opleveren als we die goed en efficiënt organiseren”, aldus Michael Bool van BMN. “Na het leveren van materialen nemen we bijvoorbeeld meteen afval mee. Dat scheelt dus weer een rit. De praktijk moet uiteindelijk uitwijzen wat werkt en wat niet. Maar één ding is zeker: we hebben de hele keten nodig om de bouw verder te verduurzamen.”

SalmRijck Loon op Zand, afvalvrije bouwplaats

SalmRijck Loon op Zand, afvalvrije bouwplaats

Bij project SalmRijck in Loon op Zand experimenteren we met diverse maatregelen om tot een afvalvrije bouwplaats te komen. Uitvoerder Tessa Swanenberg geeft op de bouwlocatie uitleg aan timmerman Joris de Vroom over de diverse afvalstromen.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling