1 april 2019

NOM of niet NOM, that’s the question…

Terug

In 2017 realiseerden we voor wooncorporatie Woonveste de eerste nul-op-de-meterwoningen in Haaren. Inmiddels zijn de woningen anderhalf jaar bewoond. Het moment waarop we kunnen terugkijken en de vraag kunnen stellen: stond er na een jaar ook echt nul op de meter? Net als Woonveste hebben wij via onze monitoringsoftware inzicht in de energieprestaties. Wat blijkt: alle woningen in Haaren zijn echt nul-op-de-meter. 

Wijngaert III

In nieuwbouwproject Wijngaert III bouwden we vijftien NOM-huurwoningen. Drie eengezinswoningen, gebaseerd op ons concept BudgetRijwoning, en twaalf levensloopwoningen (gelijkvloers). Alle woningen zijn uitgerust met een bodemwarmtepomp en gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De eengezinswoningen zijn uitgerust met indakzonnepanelen. Bij de gelijkvloerse woningen liggen deze op het platte dak.

Inzicht in de resultaten

In elke woning is een monitoringssysteem van BeNext geïnstalleerd. Zo hebben wij en Woonveste inzicht in de werkelijke energieprestatie van de woningen. Via een portal kunnen we de volgende gegevens inzien, zowel per woning als voor het totale project:

  • Werkelijke energieverbruik: huishoudelijk (elektrische apparaten) en gebouwgebonden (de installaties)
  • Liters warm water verbruik
  • Hoeveel de zonnepanelen hebben opgewekt

We kunnen de gegevens per maand en over een heel kalenderjaar bekijken. Het werkelijke energieverbruik wordt in het overzicht afgezet tegen de vooraf berekende verwachte verbruikscijfers. Daarmee zien we of het energieverbruik en de opwekking overeen komen met de berekende waardes.

Staat er nul op de meter?

Wat blijkt? Alle woningen in Wijngaert III zijn na een jaar echt nul-op-de-meter. De woningen hebben over een jaar genomen meer opgewekt dan vooraf ingeschat. Ook aan de verbruikskant (huishoudelijk én gebouwgebonden) bleven de woningen netjes binnen de beschikbare bundel. Sommige royaal, andere net.

Terugkoppeling naar bewoners

Woonveste vraagt een energieprestatievergoeding voor de huurwoningen. Een voorwaarde van deze vergoeding, is dat Woonveste de bewoners ieder jaar op de hoogte houdt van het energieverbruik van hun woning. Daarom ontvangen bewoners elk jaar een rapportage van de corporatie. Daarnaast hebben de bewoners zelf ook een inlog voor het platform van BeNext. Naast het overzicht van het energieverbruik en de opwekking van de zonnepanelen, kunnen zij ook zien wat er op dat moment, “live”, in de woning wordt verbruikt. Hierin hebben wij, net als Woonveste, geen inzicht in verband met de privacy van bewoners.

Leerproces

Wij monitoren onze NOM-woningen om twee redenen. Ten eerste om te zien of alle installaties naar behoren werken. Iedere maand controleren wij dit pro-actief bij alle projecten. Ontbreekt er ergens data, of zijn de cijfers bij een van de woningen veel lager dan bij de andere woningen, dan is er mogelijk een storing in de installatie. Als dat gebeurt gaan wij de werking in de woning controleren en eventuele storingen oplossen. Bij één van de woningen in Haaren is dit voorgekomen. Er was een kleine storing in de zonnepanelen, waardoor de woning tijdelijk minder energie opwekte. Omdat we dit snel zagen, was het ook snel opgelost. Ondanks de storing, was ook deze woning aan het eind van het jaar nul-op-de-meter.

Ten tweede gebruiken wij de gegevens voor ons eigen leerproces. In de projecten die we gerealiseerd hebben, zijn verschillende installatiesystemen toegepast. Met alle beschikbare data kunnen we het energieverbruik van deze systemen vergelijken. Welk systeem werkt het beste? Wat kunnen we eventueel verbeteren bij een volgend project?  We blijven de data de komende jaren in de gaten houden, want wij zijn nooit uitgeleerd. Wij innoveren verder.

Meer weten over dit duurzame project? Bekijk hier de referentiepagina van Wijngaert III

NOM_dashboard_Wijngaert III

Opwekking vs. Verbruik.

Opwekking PV-panelen en bundels.

Gebouwgebonden verbruik.

Huishoudelijk verbruik.

Warmwater verbruik.

Wijngaert III_budgetrijwoning

Wijngaert III_gelijkvloers

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling