11 maart 2021

Nog meer beweging in het vliegwiel van De Renovatieversneller

Terug

De samenwerkingsovereenkomst tussen De Renovatieversneller en de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA) is sinds woensdag 10 maart een feit. Pierre Hobbelen en Rob van der Feijst tekenden, namens de samenwerkende corporaties en de samenwerkende bouwers, de overeenkomst samen met Joris van den Heuvel, programmaleider van De Renovatieversneller.

BDA beoogt gezamenlijk in totaal 4.500 woningen aan te pakken. Deelnemende woningcorporaties Tiwos en Thuisvester werken hiervoor samen met Zwaluwe Bouw, Hendriks Coppelmans, Van Agtmaal, De Kok Bouwgroep en Huybregts Relou. Het doel van BDA is woningen op een gestandaardiseerde wijze aan te pakken in een isolatiestroom. Door als collectief in te zetten op proces- en productinnovatie ontstaat jaar na jaar een hogere kwaliteit bij consequent dalende kosten. Corporaties gaan over het wat en de markt over het hoe.

Pierre Hobbelen, voorzitter Stuurgroep BDA: ‘In Brabant moeten circa 440.000 sociale huurwoningen voor 2050 CO2 -neutraal zijn. Dat gaat nog een enorme uitdaging worden. We zijn daarom trots op deze grootschalige vernieuwende samenwerking tussen corporaties en bouwers. Met elkaar gaan we de startmotor vormen van deze belangrijke Brabantse opgave in waarop andere corporaties kunnen gaan aansluiten.’

Samenwerking met De Renovatieversneller

Door samen te werken aan de doelstellingen van de BDA biedt het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller inhoudelijke kennis en worden verbanden gelegd met andere initiatieven in het land. De samenwerking gaat onder andere over kennisuitwisseling, innovatie en de uitbreiding van het aantal woningen van 2.000 naar 4.500 door het betrekken van nieuwe corporaties bij dit initiatief. BDA werkt aan sneller, beter en betaalbare renovaties, vanuit hetzelfde perspectief als De Renovatieversneller. BDA is de fase van het praten over… voorbij en staat op het punt te starten met de uitvoering van de eerste clusters. Daarin onderscheidt BDA zich van andere initiatieven.
Kennis en ervaring vanuit BDA wordt gedeeld met andere collectieven om zo het samenwerken aan de renovatieopgave tussen woningcorporaties meer gemeengoed te maken.

Peter Linders en Rick van den Bos leveren namens het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller hun bijdrage aan het samenwerkingsverband. Zij gaan zich onder meer richten op het stimuleren van samenwerking, organiseren van kennissessies en het vergroten van de aantallen woningen door meer woningcorporaties aan te trekken. Peter en Rick werken hierin samen met het programmabureau van de BDA, bemenst door Endule.

De Brabantse Duurzaamheids Alliantie

De Brabantse Duurzaamheids Alliantie is een samenwerkingsverband van woningcorporaties Tiwos en Thuisvester en de bouwers Zwaluwe Bouw, Hendriks Coppelmans, De Kok Bouwgroep, Huybregts Relou en Van Agtmaal. Zij werken aan de lange termijn doelstelling CO2-neutrale wonen in 2050. De zeven deelnemers hebben in 2020 een raamovereenkomst gesloten. Door de vraag van de woningcorporaties te bundelen, kan de benodigde capaciteit worden gegarandeerd en kunnen kosten worden beheerst. BDA wil innoveren om te komen tot voordelen in het proces de prijs en kwaliteit. Uiteindelijk leidt de samenwerking tot de gewenste versnelling. Door het op elkaar afstemmen van werkwijzen van de deelnemende corporaties én bouwers ontstaat meer standaard in het proces en in de te treffen maatregelen.

Bekijk hier de opname van de ondertekening:

Ondertekening tussen Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA) en De Renovatieversneller

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling