17 juni 2019

Brabantse Duurzaamheids Alliantie: samen 4500 huurwoningen sneller verduurzamen

Terug

Twee woningcorporaties en vijf bouwbedrijven gaan gezamenlijk in West-Brabant 4500 sociale huurwoningen verduurzamen, te beginnen met 2.200 woningen in de komende drie jaar. Woningcorporaties Tiwos en Thuisvester en bouwers Hendriks Coppelmans Bouwgroep, Van Agtmaal, De Kok Bouwgroep, Huybregts Relou en Zwaluwe Bouw vormen daarvoor de Brabantse Duurzaamheids Alliantie.

Doel van de samenwerking is zoveel mogelijk huurwoningen verduurzamen op een efficiëntere, effectievere en nog meer klantgerichte wijze tegen lagere kosten en een hogere kwaliteit. Dit kan alleen door optimaal samen te werken met goede voorbereiding, regelmatige afstemming en een strakke planning voor alle partijen. Een snelle uitvoering zonder oponthoud, met kennisdeling en gezamenlijke opdrachtverstrekking leidt tot verbetering en kostenverlaging.

Vernieuwend opdrachtgeven

Vanuit de klimaatdoelstellingen wordt van corporaties verwacht dat ze hun woningbezit verduurzamen. Hierdoor ontstaat er in de regio meer vraag aan bouw- en renovatiewerk dan aanbod. Dit vraagt om procesoptimalisaties en innovaties. Vanaf het voorjaar 2018 is hierover intensief overleg geweest tussen Aedes, Bouwend Nederland, verschillende woningcorporaties in Brabant en regiogerichte bouwbedrijven. Atriensis projecten begeleidde dit intensieve proces. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er een vernieuwende manier van opdracht geven en samenwerken nodig is om de duurzaamheidsopgave te vereenvoudigen en te versnellen en daarnaast de kosten te verlagen en te blijven innoveren. Precies een jaar later is de Brabantse Duurzaamheids Alliantie een feit.

Éen opdrachtgever en één opdrachtnemer

Bij deze samenwerking treden de samenwerkende corporaties op als één opdrachtgever en de vijf samenwerkende bouwbedrijven als één opdrachtnemer. Deze manier van werken vraagt om standaardisering en een uniforme werkwijze van alle partijen en zorgt voor een betere werklastverdeling binnen de betrokken organisaties. Doordat deze werkwijze efficiënter is levert het de corporaties productiezekerheid op.

Op zoek naar andere woningcorporaties

Het is duidelijk dat de vernieuwde manier van opdrachtgeven en samenwerken nodig is om de doelstellingen van de komende jaren te behalen. De Brabantse Duurzaamheids Alliantie is dan ook op zoek naar andere woningcorporaties die zich bij dit vernieuwende initiatief willen aansluiten, om op die manier huurwoningen samen sneller te verduurzamen.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling