25 augustus 2017

Nibud signaleert ‘nieuwe armen’ door stijgende woonlasten

Terug

Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens neemt steeds verder toe, er is een dreigend tekort van 200.000 betaalbare woningen en steeds meer huishoudens krijgen betalingsproblemen door te hoge woonlasten. Hoe houden we de woonlasten in Nederland betaalbaar? Een vraag waar Hendriks Coppelmans zich intensief mee bezighoudt.

“Verlaging van woonlasten is een breed vraagstuk en daarom een gezamenlijke opgave van overheid, gemeenten, corporaties en bouwwereld”‘, vindt René Beks, directeur ontwikkeling en innovatie bij Hendriks Coppelmans. “Wij voelen als bedrijf een duidelijke verantwoordelijkheid en steken bijvoorbeeld veel energie in vernieuwende woningconcepten, zoals de Budgetwoning en de (Af)TOPwoning“. Voor magazine Huisnummer ging hij in gesprek met Gerjoke Wilmink, directeur van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het Nibud signaleert dat woonlasten vaak een te grote hap uit het besteedbaar inkomen vormen. Vooral bij de lage en middeninkomens. “Verschillende ontwikkelingen spelen een rol”, zegt Wilmink. “Bij de middeninkomens blijft er bij een deel van de huishoudens van het bruto-inkomen netto steeds minder over. Daarnaast stijgen twee belangrijke kostenposten: de zorgkosten en de woonlasten. Steeds meer huishoudens komen hierdoor in de problemen. En dat zijn echt niet alleen de lage inkomens. Gezinnen met kinderen die moeten rondkomen van één middeninkomen, mag je gerust de ‘nieuwe armen’ noemen. Zij houden zo weinig over dat ze het knap lastig hebben. Deze groep kan ook niet terecht bij de gemeente voor extra ondersteuning en heeft vaak geen recht op huur- en zorgtoeslag. En het gat tussen een- en tweeverdieners wordt door de geleidelijke afschaffing van de aanrechtsubsidie alleen maar groter.”

Woonlasten gunstig beïnvloeden

Overheid, gemeenten, corporaties en de bouwwereld staan voor de gezamenlijke opgave om de woonlasten voor risicogroepen terug te dringen. “Als ontwikkelende bouwonderneming kunnen wij ons steentje bijdragen”, vertelt René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie van Hendriks Coppelmans. “Bijvoorbeeld door woningen te ontwikkelen met lagere onderhouds- en energielasten. Dat geldt voor zowel koop- als huurwoningen. Om gemeenten en corporaties goed te kunnen adviseren, voeren wij eigen onderzoeken uit om de woonlasten voor verschillende inkomensgroepen in kaart te brengen. Maar we steken ook ons licht op bij andere organisaties, zoals het Nibud. Voor de meeste van die bewonersprofielen hebben we inmiddels passende woningconcepten ontwikkeld. Nul-op-de-meterwoningen zijn een mooi voorbeeld. Die bieden bewoners grip op energiekosten en aanmerkelijk lagere maandlasten.”

Focus op betaalbaarheid

Het Nibud merkt dat steeds meer partijen denken vanuit woonlasten, om zo de prijs van woningen beter af te stemmen op het inkomen. Gerjoke Wilmink: “Veel corporaties laten ons doorrekenen wat een reële maandhuur is. Dat is een goede zaak, daar zijn corporaties voor. Er is te lang alleen gekeken of iemand recht heeft op een sociale huurwoning en niet naar de betaalbaarheid van die woning. Nog te vaak worden gezinnen die moeilijk rondkomen in grotere woningen met hogere huren geplaatst, terwijl dat realistisch gezien niet in hun financiële plaatje past. Wat mij betreft mogen corporaties ook nog meer aandacht hebben voor de middeninkomens. Een huurprijs boven 1.000 euro is voor starters en middeninkomens veel te hoog. Zij hebben behoefte aan kleinere,  betaalbare huurwoningen. Voldoende woningen voor risicogroepen: dat is een belangrijke opgave voor de komende jaren.”

De (Af)TOPwoning

De Rijksoverheid heeft per 1 april een regeling in het leven geroepen om het bouwen van huurwoningen onder de eerste aftoppingsgrens te stimuleren. Voor elke nieuwe woning die onder de maximale huurprijs van 592 euro valt, krijgen corporaties tot 20.000 euro korting op de verhuurdersheffing. Daarom ontwikkelden wij een speciale woning voor een- of tweepersoonshuishoudens: de (Af)TOPwoning. Een grondgebonden woning vanaf 60 m² in twee bouwlagen, met twee slaapkamers, een woonkamer, keuken en badkamer. Dit concept vormt een goede aanvulling binnen onze Budgetwoning®-lijn. Kijk voor meer info op: www.budget-woning.

René Beks (directeur ontwikkeling en innovatie) en Gerjoke Wilmink (directeur Nibud)

René Beks (directeur ontwikkeling en innovatie) en Gerjoke Wilmink (directeur Nibud)

Gerjoke Wilmink (directeur Nibud) en René Beks (directeur ontwikkeling en innovatie)

Gerjoke Wilmink (directeur Nibud) en René Beks (directeur ontwikkeling en innovatie)

Gerjoke Wilmink (directeur Nibud) en René Beks (directeur ontwikkeling en innovatie)

Gerjoke Wilmink (directeur Nibud) en René Beks (directeur ontwikkeling en innovatie)

Impressie van een van de varianten van de (Af)TOPwoning

Impressie van een van de varianten van de (Af)TOPwoning

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling