9 maart 2021

Bewoners Michiel de Ruyterstraat keren terug in nieuwe circulaire NOM-woning

Terug

De 25 nulopdemeterwoningen aan de Michiel de Ruyterstraat in Aalst-Waalre zijn klaar. Een bijzonder project. Niet alleen omdat de woningen zijn uitgerust met zonnepanelen met een dubbelfunctie, maar ook omdat een deel van het sloopmateriaal dat vrij kwam is hergebruikt. Bij de bouw is bovendien ook gebruikgemaakt van gerecyclede grondstoffen. Samen met opdrachtgever Woonstichting ’thuis en NBArchitecten slaagden we er in om de gestelde circulaire ambities waar te maken: het verminderen van zowel CO2-uitstoot als primair grondstoffengebruik. De nieuwe huurders zijn blij met het eindresultaat. Op 8 maart ontvingen zij hun sleutel. Extra bijzonder: een deel van de oorspronkelijke bewoners keerde terug op hun oude stek. ’thuis gaf hen de kans om terug te keren in de nieuwbouw. Hoe circulair is dat!

Meer woningen gebouwd dan gesloopt

Zestien na-oorlogse woningen werden gesloopt en daar kwamen 25 woningen voor in de plaats. Door te kiezen voor een andere verdeling van de woningoppervlakte konden we dus negen extra woningen realiseren. De woningen zijn smaller maar wel dieper en hoger, met behoud van een ruime tuin. “We zijn blij dat we met deze woningen een bijdrage kunnen leveren aan de grote behoefte aan betaalbare woningen,” zegt gebiedsregisseur Roland Otto, “want de woningnood is hoog, ook in de gemeente Waalre”. En dat beaamt wethouder Van Burgsteden. “De woningen zijn stuk voor stuk prachtig maar blijken vooral ook toekomstbestendig. Zo zie je dat de innovatie van morgen steeds meer bijdraagt aan het woongenot van nu. Op naar een schonere groene omgeving en een leefbaar klimaat.” Hij vervolgt: “Door de nieuwe woningen iets naar achter te plaatsen, is er ruimte vrijgemaakt om de straat, parkeerhavens en trottoirs beter in te richten. Er is al rekening gehouden met de afkoppeling van hemelwater van het riool. Het riool wordt spoedig vervangen door een gescheiden stelsel, waarna de straat opnieuw wordt aangelegd. Ik wens de nieuwe (en oude) bewoners, veel woongenot toe.”

Energiezuinig met behoud authentiek karakter

De nieuwbouwwoningen zijn ontworpen door NBArchitecten en gebouwd door bouwgroep Hendriks Coppelmans met respect voor het historische verleden van het pleintje en de woningen die er stonden. Maar wel met een eigentijdse indeling en meer comfort. De woningen zijn Nul Op de Meter (NOM). Dat betekent dat de woningen zeer goed geïsoleerd zijn, geen gasaansluiting hebben en de zonnepanelen op de woningen zoveel energie kunnen opwekken als een huishouden gemiddeld genomen over een jaar gebruikt. De zonnepanelen die hier zijn gebruikt zijn geen gewone zonnepanelen (PV-panelen) maar zogenaamde PVT-panelen. Deze halen naast elektriciteit ook warmte uit de omgeving. Deze warmte wordt gebruikt om er kraanwater en verwarmingswater mee op te warmen. Twee vliegen in een klap en dat merken de bewoners aan de energierekening.

Sloopmateriaal opnieuw gebruikt

Er is zo duurzaam mogelijk gesloopt en gebouwd. Een deel van het sloopmateriaal is opnieuw gebruikt. Eerst zijn alle oude materialen die herbruikbaar of recyclebaar waren uit de woningen gehaald. Deze materialen zijn bij een ander bouwproject weer als grondstof gebruikt. Een deel van de materialen waarmee we de nieuwe woningen hebben gebouwd is op hun beurt weer afkomstig van andere gesloopte gebouwen, zoals (heel nieuw in Nederland) het gerecycled beton. Door materialen een tweede leven te geven dragen we bij aan een circulaire samenleving en verminderen we CO2-uitstoot.

Dit project is een van de innovatieprojecten waar Hendriks Coppelmans ervaring opdoet met circulair bouwen. Benieuwd naar onze andere best practices? Kijk hier.

circulair project Waalre NOM-woningen Michiel de Ruyterstraat

Het eindresultaat

circulair project Waalre Michiel de Ruyterstraat

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling