Geweldig wonen in Breda

Van monumentale paardenstallen naar woonplek en visitekaartje van de stad

Transformatie naar 84 sociale huurwoningen

duurzaam
renovatie
Activiteit
corporaties
segment

In hartje Breda voerden we in opdracht van WonenBreburg de transformatie en verduurzaming uit van het monumentale pand ‘De Lange Stallen’. Dit 190 meter lange historische woongebouw aan de Keizerstraat, oorspronkelijk gebruikt als militaire paardenstallen en daterend uit 1765, was sterk verouderd en werd omgevormd naar 84 sociale huurappartementen, een uitbreiding van 24 woningen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Het gemoderniseerd gebouw omvat 61 tweekamerwoningen, 21 studio’s op de bovenste verdieping en 2 atelierwoningen. Het is weer een visitekaartje van de stad.

De renovatie en verduurzaming van het pand stonden centraal in de aanpak. Hendriks Coppelmans heeft de gevels en daken intern geïsoleerd en achterzetramen met HR++ glas geplaatst binnen de monumentale kozijnen. Alle woningen zijn gasloos gemaakt en aangesloten op het warmtenet. Voor ventilatie is een WTW-installatie (WarmteTerugWin-installatie) aangebracht, wat bijdraagt aan het behalen van energielabel A voor de woningen. Hiermee voldoen de woningen weer aan moderne duurzaamheidsnormen, waardoor ze comfortabel en betaalbaar zijn voor starters, alleenstaanden en stellen.

Bij de transformatie werd rekening gehouden met de wensen van zowel WonenBreburg als de gemeente Breda. Een belangrijke verandering was het dichtzetten van de bestaande onderdoorgangen, die zijn vervangen door één grote centrale doorgang. Deze nieuwe doorgang zorgt voor een betere ontsluiting van de binnenstad en is verfraaid met een graffiti-kunstwerk dat een eerbetoon is aan het paard als historische metgezel van de mens. Het kunstwerk benadrukt ook Breda’s rol als strategische militaire doorgangsroute in het verleden.

Hendriks Coppelmans heeft zorgvuldig rekening gehouden met het historische karakter van het gebouw en het belang van het behoud hiervan tijdens de renovatie. Het resultaat is een duurzame herbestemming van een karakteristiek pand, waarbij de historische waarde is behouden en nieuwe woonruimte is gecreëerd in het centrum.  Caroline Timmermans van WonenBreburg is trots op het behoud van het karakter en de nieuwe mogelijkheden die dit project biedt voor starters en kleine huishoudens in een dynamische stadsomgeving.

Werkzaamheden op hoofdlijnen:

  • Diverse bestaande woningen zijn compleet gestript en vernieuwd;
  • Realisatie van nieuwe woningen binnen het bestaande casco;
  • Bestaande bedrijfsruimten en atelierruimtes zijn omgezet naar nieuwe woningen;
  • Opknappen buitenzijde, onder meer: dichtzetten van vier onderdoorgangen en realiseren nieuwe hoge onderdoorgang met kunstwerk, vervangen dakkapellen door eigentijdse dakramen die ook als minibalkon functioneren: zogenaamd balkonvenster;
  • Het pand ging van energielabel G naar energielabel A en A+ dankzij duurzaamheidsmaatregelen, zoals een compleet isolatiepakket aan de binnenzijde (voorzetwanden, dakisolatie, achterzetramen met HR++ glas), WTW-units, gasloos maken en nieuwe aansluiting op warmtenet Ennatuurlijk.

Projectinformatie

Locatie: Keizerstraat 124, 4811 HL Breda, Nederland
Opdrachtgever: WonenBreburg, Breda
Partners: Rienks Architects, Breda
Periode van uitvoering: 2021 - 2023

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling