Geweldig wonen in Heesch

Binnen- en buitenonderhoud, ook voor de kleintjes

73 huurwoningen en kinderdagverblijf Potbeker e.o.

renovatie
Activiteit
corporaties
segment

Voor opdrachtgever Mooiland hebben we projectmatig onderhoud verricht aan 73 woningen en een kinderdagverblijf aan de Potbeker en omgeving in Heesch. Op hoofdlijnen (waar nodig) buitenzijde: vernieuwen dakgoten en regenpijpen, opknappen schoorsteen, herstel loszittend voegwerk en reparatie scheuren in metselwerk, vervanging beglazing door isolatieglas en ventilatieroosters in kozijnen, ramen en deuren. Vervangen panelen gevels en kozijnen. Binnenzijde (waar nodig) : o.a. controle installaties, asbestsanering, geheel of gedeeltelijke vernieuwing van badkamer en/of toilet en/of keuken.

Naast de onderhoudswerkzaamheden, behoorde ook de complete bewonerscommunicatie en bewonersbegeleiding tot ons takenpakket. We verzorgden onder andere  een bewonersinformatieboekje, buurtinfomarkt in de modelwoning,  buurtinfokrant, bewonerskeuzegesprekken (voor badkamer, keuken, toilet en aanvullende wensen), individuele communicatie, sociale begeleiding (inzet bewonersbegeleidster) en een bewonerstevredenheidsonderzoek.

Projectinformatie

Locatie: Potbeker 25, Heesch
Opdrachtgever: Mooiland, Grave
Periode van uitvoering: 2015 - 2016

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling