Geweldig wonen in Boxmeer

Speciale aandacht en buurtkamer voor bewoners

12 huurappartementen en 80 huurwoningen Karekiet e.o.

renovatie
Activiteit
corporaties
segment

Projectmatig buitenonderhoud aan goten, gevels, kozijnen, vernieuwing dakbedekking, schilderwerk en binnenonderhoud (verbetering van badkamer, keuken en toilet waar nodig). We hebben voor Mooiland ook de individuele huurderskeuzegesprekken en complete bewonerscommunicatie en -begeleiding verzorgd. We hebben bewoners individueel en gezamenlijk geïnformeerd om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de werkzaamheden. Hierbij hebben we diverse communicatiemiddelen  ingezet, onder andere  een buurtinfokrant, bewonersinformatieboekjes, een buurtinloopmiddag in de modelwoning en een dagplanning.  Ook de omwonenden zijn tijdig door ons geïnformeerd.

Voor de sociale begeleiding hebben wij onze bewonersbegeleidster ingezet.  Zij gaf extra hulp en aandacht aan bewoners die dat nodig hadden, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsproblemen, psychische problematiek of een taalbarrière. Overlastbeperking had tijdens het project speciale aandacht. De Buurtkamer, waar de bewoners tijdens de werkzaamheden een rustpunt hadden, speelde daarin een centrale rol.

 

Projectinformatie

Locatie: Karekiet 20, Boxmeer
Opdrachtgever: Mooiland, Grave
Periode van uitvoering: 2016 - 2016

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling