Het kapitaal en de kracht van de onderneming zit in de mensen die er werken. Dat besef was er al, maar leidt nu ook tot beleid dat meer en meer ‘bottom-up’ ontstaat. Jaarplannen worden gevoed door ideeën en initiatieven vanuit de afdelingen. En met Focusgroepen die samen werken aan concrete beleidskwesties wordt dit vanaf 2015 verder gestimuleerd.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling