Afronding leiderschapsprogramma

Afgelopen jaar startten diverse medewerkers vanuit de diverse werkmaatschappijen met een leiderschapsprogramma. Het jaar daarvoor heeft  de directie en de bijbehorende MT’s  een vergelijkbaar programma doorlopen. Bij de afronding op 5 april jl. kregen alle deelnemers een certificaat uitgereikt. Hieronder kun je lezen waarom we een leiderschapsprogramma hebben, waaraan inhoudelijk gewerkt is en hoe we verder invulling geven aan het programma.

Beste werkgever 

Het is onze ambitie om ‘beste werkgever’ te worden. Dit vraagt om modern leiderschap (soft skills) welke past bij onze kernwaarden: transparant, mensgericht, daadkrachtig en authentiek. Daarom is samen met Marco de Boer een maatwerk leiderschapsprogramma ontwikkeld voor Hendriks.

Inhoud programma

Het leiderschapsprogramma is een vertaling van onze visie op leiderschap. Daarin moet een leider richting geven en zeker ook ruimte en vertrouwen bieden. Bovendien moeten leiders authentiek zijn, ruggengraat tonen en resultaten kunnen eisen. Deze visie kwam aan bod in verschillende modules. Binnen de modules combineerden we theorie waarbij ingespeeld werd op situaties uit de praktijk, én verrassing met verbinding. Er is bijvoorbeeld een sessie geweest bij Top Oss . De afsluiting was een praktijksimulatie waarbij de directie bepaalde rollen kreeg toebedeeld. Hier kwamen theorie en praktijk samen wat voor veel mensen goede feedback opleverde. Deze sessie was bij Bouwmensen Oss.

Evaluatie 

Het huidige leiderschapsprogramma wordt met de deelnemers geëvalueerd waarna gekeken wordt hoe het vervolg van dit programma eruit zal gaan zien.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling