29 oktober 2018

Woonpilot maatschappelijke opvang van start in opgeleverde woningen Sleeuwijk

Terug

In de uitbreidingswijk Nieuwe Banne in Sleeuwijk hebben we op 23 oktober tien eengezinswoningen en tien studio’s opgeleverd. Wethouder De Gelder van de gemeente Werkendam en Peter van den Heuvel, directeur-bestuurder Woonlinie heetten de nieuwe bewoners en zorgpartij SMO Breda op een bijzondere manier welkom. Ze vielen letterlijk met de deur in huis. De oplevering betekent ook de start van een bijzondere woonpilot voor mensen die uit huis gezet dreigen te worden of tijdelijk begeleiding nodig hebben voor ze echt zelfstandig kunnen wonen.

Studio’s voor jongeren en spoedopvang

Het project dat door ons is geëngineerd en gebouwd bestaat uit tien eengezinswoningen en twee groepswoningen met elk vijf kleine appartementen. Met de bouw van de 10 studio’s wil Woonlinie starters, die voor het eerst uit huis gaan, op weg naar zelfstandig wonen een kans bieden op de woningmarkt. De studio’s zijn ca. 22 m2 groot en zijn geschikt voor éénpersoonshuishoudens, die met voorrang verhuurd worden aan jongeren tot 23 jaar met een duur van maximaal 5 jaar. Deze huurders tot 23 jaar sluiten een zogeheten jongerencontract af. Daarmee behouden ze hun inschrijfjaren. Op deze manier stimuleert Woonlinie jongeren om later op een natuurlijke manier door te stromen naar een nieuwe (huur)woning. Vijf studio’s worden via de reguliere weg verhuurd.  De andere vijf  zijn bestemd voor cliënten van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda die met spoed woonruimte nodig hebben. Twee van de vijf studio’s, zijn bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen die thuis in de knel komen en daardoor risico lopen om op straat te belanden. Naar schatting dreigen jaarlijks 25 tot 35 jongeren in Altena uit huis gezet te worden. Een groot deel van hen kan prima terecht bij familie of vrienden, maar een deel heeft geen vangnet en raakt zodoende dakloos. De drie andere appartementen zijn bedoeld voor personen die tijdelijk hulp nodig hebben, voor ze echt zelfstandig kunnen wonen. Bijzonder is dat de bewoners continu in contact staan met hulpverleners van Stichting Maatschappelijk Opvang. Als er ongeregeldheden of incidenten zijn, kan er 24 uur per dag en 7 dagen per week een medewerker te hulp schieten. In de praktijk, zo laat SMO weten, ‘is dat slechts sporadisch nodig.’

Pilot

De verhuur aan SMO-cliënten is vooralsnog een pilot. De proef, zo is de verwachting, duurt in eerste instantie anderhalf jaar. Hulpverlenende instanties en de woningcorporatie houden in de gaten hoe de pilot verloopt. Als alles goed gaat, kan besloten worden dat de Sleeuwijkse woningen structureel bedoeld blijven voor het onderbrengen van mensen die anders op straat belanden. Ook komen er mogelijk eengezinswoningen met hetzelfde doel.

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Oplevering woningen Nieuwe Banne Sleeuwijk

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling