22 januari 2019

Wonen geweldig maken: hoe wij een stap verder gaan

Terug

Vol overtuiging koos Hendriks Coppelmans vijf jaar geleden voor volledige focus op de woningmarkt. Simpelweg omdat daar ons hart ligt. Een goede zet, weten we nu. Wonen geweldig maken: we staan ermee op en gaan ermee naar bed. Tegelijkertijd is de markt de laatste jaren veranderd. De oplossingen van toen zijn niet meer de oplossingen van nu. Tijd voor een herijking: hoe maken wij onze belofte waar? 

Bart Hendriks, Cas Stuut en René Beks – samen de directie van Hendriks Coppelmans – zien de complexiteit van projecten al jaren toenemen. “Vraagstukken hebben steeds meer dimensies. Wonen geweldig maken gaat over duurzaamheid, over leefbaarheid in de wijk en over slim samenwerken, om maar enkele aspecten te noemen. En natuurlijk over het beperken van de woonlasten.” Cas Stuut knikt. “Zowel in de ontwikkelings-, bouw- als onderhoudsfase stellen we onszelf steeds de vraag: hoe kunnen we binnen het gestelde budget een zo hoog mogelijke kwaliteit leveren voor bewoners?”

Een duidelijk verhaal

“Wonen geweldig maken gaat over participeren en anticiperen”, bevestigt Bart Hendriks. “Over maatschappelijke betrokkenheid, slimme oplossingen op wijkniveau en circulariteit. Over verder kijken dan de investeringslast alleen. Al die aspecten nemen wij mee in onze projecten. We zoeken naar de beste oplossing voor vandaag én morgen. Dat doen we al jaren. Maar nu komt het: we hebben gemerkt dat opdrachtgevers dit niet altijd weten. De verklaring daarvoor? Ik denk dat we zo vanuit onze passie werken dat we het allemaal heel vanzelfsprekend vinden.” Cas: “Tegelijkertijd voelen we allemaal hoe belangrijk het is om ons verhaal duidelijk over te brengen. We worden steeds vaker gevraagd om aan de voorkant van projecten onze toegevoegde waarde aan te tonen. Hoe maken wij nu echt het verschil? En hoe kunnen we dat duidelijk overbrengen op relaties? In focusgroepen zijn we met deze vragen aan de slag gegaan. De hele organisatie is erbij betrokken.”

Drie keer ‘verder gaan’

Het resultaat van de exercitie is een aangescherpte invulling van de belofte ‘wonen wordt geweldig’. René Beks: “De conclusie is dat wij verder gaan voor onze klanten en bewoners. Dat doen we op drie manieren. In de eerste plaats door de échte behoefte te lezen en integrale oplossingen te bieden. Elk vraagstuk benaderen we vanuit alle invalshoeken: eindgebruik, energie, economie, ecologie, esthetiek en ergonomie. In de tweede plaats door zorgen uit handen te nemen, te regelen, in te springen en verantwoordelijkheid te nemen. We zorgen er gewoonweg voor dat we samen aan alles hebben gedacht. En in de derde plaats door voorop te blijven lopen. We investeren in kennisontwikkeling, zetten nieuwe manieren van samenwerking in en passen beproefde innovaties toe. En we proberen het elke dag net even beter te doen. Kort samengevat: we kijken verder, helpen verder en innoveren verder. Zo werken we steeds toe naar de beste
oplossing voor de woonbehoefte op die plek, voor die portemonnee.”

Hartslag van de maatschappij

Is er nu wat veranderd in de aanpak? “Nee hoor, allesbehalve”, zegt Cas. “Alles wat we vertellen doen we al jaren. We zien ons onderscheidend vermogen alleen duidelijker. We kunnen beter uitleggen wat we te bieden hebben en het geeft richting aan de dingen die we doen.” Bart: “Dit besef helpt ons ook om zelf bewuste keuzes te maken, bijvoorbeeld in het aangaan van partnerships. Wij willen het sámen doen, met partners en opdrachtgevers die net zoals wij de hartslag van de maatschappij voelen. Zodat we ook echt die extra stap kunnen zetten in projecten. Want onze intrinsieke overtuiging is dat het altijd beter kan.”

V.l.n.r.: Bart hendriks, cas Stuut en René Beks. Wij gaan een stap verder. Zo maken wij wonen geweldig!

V.l.n.r.: Bart hendriks, cas Stuut en René Beks. Wij gaan een stap verder. Zo maken wij wonen geweldig!

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling