Samen verder

Voor Hendriks Bouw en Ontwikkeling heeft 2020 in het teken gestaan van de hereniging met Hendriks Coppelmans uit Uden. Op 1 augustus 2020 vond de aandelenoverdracht plaats van Hendriks Coppelmans aan Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Het samengaan van de Hendriks bedrijven is een bijzondere mijlpaal in het bijna 100-jarige bestaan van ons familiebedrijf.

Vincent Hendriks: “Samen met Hendriks Coppelmans zijn wij nog beter in staat om onze ambities waar te maken, als integrale ontwikkelaar en bouwer. Als thema stond het afgelopen jaar ‘samen verder’ centraal. Waar het begin van 2020 in het teken stond van het komen tot een goede afstemming in het kader van de hereniging, is in het tweede halfjaar 2020 gewerkt aan samenwerking en onderlinge versterking. Ook werd de meerjarenvisie en -strategie aangescherpt met het oog op onze bijdrage aan een duurzame en gezonde leefomgeving.”

Het jaarverslag van 2020 kun je hier downloaden.