21 januari 2016

Samenwerking leidt tot pool van vakmensen

Terug

Zes Limburgse en Brabantse bouwondernemers hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsverklaring met als doel het vormen van een pool van vaklieden die flexibel inzetbaar zijn op de projecten van de betrokken bedrijven. De aangesloten bouwbedrijven zijn: Hendriks Coppelmans Bouwgroep uit Uden, Bouwmij Janssen uit Venray, Raedts Bouwbedrijf uit Venray, Janssen de Jong Bouw Zuid uit Son, Bots Bouwgroep uit Deurne en OnderhoudPlus uit Venlo. De coördinatie van de pool van medewerkers is in handen van Xelvin Bouw & Infra, een landelijk werkende intermediair in de sector Bouwnijverheid.

Flexibele pool met hoge betrokkenheid en kwaliteit

Bij de samenwerkende bedrijven is behoefte aan een pool van medewerkers, die inzetbaar zijn op nieuwbouwprojecten en bij service en onderhoudswerk.  De samenwerking maakt het mogelijk vaklieden flexibel in te zetten (de zogenaamde flexibele schil) zodat de bedrijven zich aan kunnen passen zich aan kunnen passen aan veranderende marktomstandigheden.  Maar dan wel mét borging van betrokkenheid, kwaliteit en kennis bij de betrokken vakmensen.  De vakmensen uit de pool hebben een dienstverband bij Xelvin Bouw & Infra en worden voornamelijk ingezet op projecten van de deelnemende bedrijven.  Werknemers hebben daardoor een hoge mate van betrokkenheid bij de zes bedrijven, ontwikkelen hun kennis op de diverse projecten en zorgen, onder andere door de beschikbaarheid van diverse scholingsmogelijkheden, voor een constante kwaliteit op een hoog niveau.

Medewerkers uitwisselen

Naast deze vorm van dienstverlening biedt de samenwerking ook de mogelijkheid om incidenteel eigen medewerkers van de aangesloten bouwondernemingen onderling uit te wisselen in het geval er een hiaat ontstaat in de planning van een van de bedrijven. Al met al een mooi voorbeeld hoe partijen, soms ook concurrenten, de handen ineen slaan om kennis, kwaliteit en werkgelegenheid te waarborgen, binnen een sector die het de afgelopen jaren niet makkelijk heeft gehad.

 

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling