18 juni 2024

Raamovereenkomst Wet kwaliteitsborging ondertekend

Terug

In het kader van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft Carl Dolmans, directeur Bouw bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling, op dinsdag 18 juni een raamovereenkomst ‘Wet kwaliteitsborging’ ondertekend met De Borgermeester. Aansluitend tekende hij namens Hendriks Coppelmans een overeenkomst met Vertex Kwaliteitsborgers. In beide gevallen gaat het om gecertificeerde kwaliteitstoetsers voor de bouw. Met het tekenen van de overeenkomsten verzekeren we ons van onafhankelijke kwaliteitsborging conform de nieuwe wet.

Het is de bedoeling dat Hendriks Bouw en Ontwikkeling samenwerkt met De Borgermeester en dat Hendriks Coppelmans samenwerkt met Vertex Kwaliteitsborgers, maar dat indien gewenst ook van kwaliteitsborger gewisseld kan worden. De zusterbedrijven van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, waaronder Hendriks Projectontwikkeling, Hendriks Bouwbedrijf, Ariëns Partner in vastgoedonderhoud en andere zusterbedrijven vallen ook onder de raamovereenkomst.

Kwaliteit, toezicht en aansprakelijkheid

De Wet kwaliteitsborging wil de kwaliteit van en het toezicht op bouwwerken verbeteren en een betere aansprakelijkheidsregeling realiseren. De wet, die sinds op 1 januari 2024 van kracht is, behelst een nieuw stelsel van kwaliteitsborging en brengt een aantal belangrijke veranderingen en verbeteringen op het gebied de kwaliteit en toezicht op bouwwerken met zich mee.

Borgingsplan

Met de invoer van de Wkb verschuift de focus in de bouw van het vooraf verkrijgen van een vergunning naar het tijdens en achteraf kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De kwaliteitsborger controleert aan de hand van een borgingsplan of aan die eisen wordt voldaan. Dit gebeurt met een vooraf gemaakte risicoanalyse. Daarmee kunnen bouwondernemingen erop rekenen dat er een onafhankelijk en gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bouwwerk conform de gestelde wettelijke eisen wordt gerealiseerd.

raamovereenkomst wkb

v.l.n.r. Carl Dolmans (Hendriks), Brian Vink (Vertex Kwaliteitsborgers) en Joost Tijssen (De Borgermeester)

raamovereenkomst wkb

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling