17 september 2019

Overeenkomst voor ruim 200 koop-en huurwoningen in Geerpark Vlijmen

Terug

In de duurzame wijk Geerpark in Vlijmen gaan Hendriks Coppelmans Ontwikkeling en Janssen de Jong Projectontwikkeling (samen Geerpark BV) ruim 200 nieuwe koop- en huurwoningen ontwikkelen. Op dinsdag 17 september hebben de ontwikkelaars, gemeente Heusden en woningcorporatie Woonveste de handtekeningen gezet onder de overeenkomst, waarmee de grondaankoop in de fasen Tot Morgen en Nieuwe Morgen geregeld wordt.  Geerpark BV ontwikkelt en realiseert in deze laatste fasen in totaal 154 projectmatige koopwoningen. Aanvullend werd met Woonveste een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van sociale huurwoningen in het gebied.

Hendriks Coppelmans en Janssen de Jong hebben in 2016 de handen ineen geslagen om als Geerpark B.V. deelgebied Goede Morgen (fase 1c) in Geerpark te ontwikkelen en te bouwen. Met het aangaan van de koopovereenkomst voor de projectmatige woningen in Tot Morgen en Nieuwe Morgen kunnen zij hun samenwerking de komende jaren voortzetten. De huidige plannen bevatten 38 tweekappers, 90 tussen- en hoekwoningen, 12 beneden- en bovenwoningen, 10 rug-aan-rug woningen en 4 patiowoningen. Ook onderzoekt Geerpark B.V. de mogelijkheid voor de bouw van goedkope koopappartementen in de noordelijke punt van Nieuwe Morgen. De nieuwe fasen bieden naast de koop- en huurwoningen ook ruimte aan vrije kavels die via de Kavelwinkel verkocht zullen worden.

Volledig nul-op-de-meter

Geerpark is een duurzame, groene wijk. Daarom worden alle projectmatige woningen in deze nieuwe fasen NOM (nul-op-de-meter). Dit betekent dat de woningen gemiddeld over een jaar genomen evenveel energie opwekken als de bewoners bij ‘normaal’ gebruik verbruiken. Eerder ontwikkelde Geerpark BV in deelgebied Goede Morgen ook al ruim 200 gasloze NOM-woningen. Belangrijk onderdeel van het verkavelingsplan van de nieuwe deelgebieden is het behoud van de bomenrij (‘Geer’) ten westen van Nieuwe Morgen, aangezien het om een beeldbepalend element in de wijk gaat. Het verkavelingsplan is nog niet uitgewerkt tot een definitief inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Dit wordt per deelfase gedaan. Het verkavelingsplan laat wel al zien op welke plaatsen er ruimte is om wegen, voetpaden, parkeerplaatsen en groen in te passen.

Start verkoop voorjaar 2020

Met de overeenkomst komt er voorzichtig zicht op de afronding van het totale project Geerpark. De fasen ten noorden van het park worden in vijf deelfasen ontwikkeld. Gestart wordt met Tot Morgen. Vervolgens komt Nieuwe Morgen van zuid naar noord aan bod. Naar verwachting start Geerpark B.V. in het voorjaar van 2020 met de verkoop van de eerste woningen in Tot Morgen, start de bouw in 2021 en wordt het totale project eind 2026 afgerond.

In Geerpark word je omringd door het groen. Het is een heerlijke plek om thuis te komen na een drukke dag werken. Of om lekker te wandelen, ontspannen en de natuur te ontdekken, in en om de wijk. Kinderen struinen over het laarzenpad, zoeken beestjes in de waterslinger en snoepen van het fruit uit de boomgaard. Spelen is er een echt avontuur. Geerpark is geen gewone woonwijk. Maar één van de meest duurzame van Nederland en 100% elektrisch. De woningen zijn comfortabel en energiezuinig, met mooie duurzame materialen en zonnepanelen op het dak. Volledig gebouwd voor de toekomst. Met voorzieningen dichtbij, in het dorp Vlijmen en in Den Bosch om de hoek. De eerste bewoners voelen zich er al helemaal thuis, samen in een hofje of vrijer op een zelfbouwkavel. Meer weten over Geerpark? Kijk op www.geerpark.nl

(vlnr) Eric van den Einden (Woonveste), Bart Hendriks (Hendriks Coppelmans), Mart van der Poel (Gemeente Heusden) en Mark van Doorn (Janssen de Jong)

(vlnr) Eric van den Einden (Woonveste), Bart Hendriks (Hendriks Coppelmans), Mart van der Poel (Gemeente Heusden) en Mark van Doorn (Janssen de Jong)

Bart Hendriks (links) en wethouder Mart van der Poel tekenen de overeenkomst

Bart Hendriks (links) en wethouder Mart van der Poel tekenen de overeenkomst

Een proostmomentje voor (een deel van) de betrokken medewerkers van Geerpark BV en Team Geerpark BV . (foto WGP)

Een proostmomentje voor (een deel van) de betrokken medewerkers van Geerpark BV en Team Geerpark BV . (foto WGP)

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling