16 mei 2014

Inspirerende kennismiddag energetisch renoveren

Terug

Wat zijn de nieuwste innovaties en belangrijkste lessen rondom de verduurzaming van bestaande woningen? Die vraag stond centraal tijdens de kennismiddag die Hendriks Coppelmans organiseerde voor woningcorporaties en zorginstellingen. Vier bevlogen sprekers bezorgden de aanwezigen volop inspiratie. Hendriks Coppelmans oogstte mooie complimenten, en niet alleen voor de opzet van de bijeenkomst. “Knap dat jullie zo veel inzicht hebben in de businessmodellen van corporaties en zorginstellingen. Dat onderscheidt jullie.”

‘Hoogtestage’ in boomhut

Als ervaren onderhoudsspecialist én voorloper in het toepassen van innovatieve energieconcepten, vindt Hendriks Coppelmans het belangrijk om kennis te delen. Daarom namen we een aantal relaties op donderdag 15 mei mee op ‘hoogtestage’ in de boomhut van Kapellerput in Heeze. Zij kregen een interessant programma voorgeschoteld.

Pilot Stroomversnelling

De bijeenkomst begon met een lezing van Jan-Willem van de Groep, programmaregisseur van EnergieSprong. Hij presenteerde de resultaten van de pilot Stroomversnelling, het plan om huurwoningen energienotaloos te maken. Met indrukwekkende voorbeelden liet de ‘greenspirator’ zien wat er allemaal gaande is in de gebouwde omgeving, en hoe de bouwindustrie op termijn de grootste concurrent van het traditionele energiebedrijf kan worden. Hij pleitte voor een andere visie op bouwen. “We moeten een gebouw zien als één integraal systeem; niet als een verzameling van losse producten.”

Ervaringen Tiwos

Chris Faro, senior beleidsadviseur van woningcorporatie Tiwos, ging in op de eerste ervaringen met een Stroomversnelling-renovatie in Tilburg. “Zoek de samenwerking op met de gemeente en andere corporaties”, was zijn tip voor de aanwezigen. Ook sprak hij over de betrokkenheid van huurders, de prestatieafspraken met bouwers en de veranderende rol van woningcorporaties. En niet te vergeten: het prototype van een duurzame renovatie dat Tiwos momenteel ontwikkelt.

Wat wil de huurder?

Wat vindt de huurder van verduurzaming? Die vraag stond centraal in de presentatie van Onno van Rijsbergen, adviseur van de Woonbond. “Huurders willen vooral lagere woonlasten. Maar energiebesparing hoeft niet gratis te zijn”, tipte hij. “Betrek bewoners in een vroeg stadium bij je plannen en sluit aan bij hun belevingswereld.” Ook deelde hij verrassende inzichten ten aanzien van het nut en de werking van de toepassing van een woonlastenwaarborg. Met zijn visie wist Van Rijsbergen interessante discussies uit te lokken.

Haalbaarheid en financiering

De laatste spreker van de middag was René Beks, directeur ontwikkeling van Hendriks Coppelmans. Aan de hand van hun projectaanpak en ervaring met een nul-op-de-meterpilot, verschafte hij de deelnemers inzicht in de businesscase en de financieringsmogelijkheden. Hij gaf tips, maar vroeg corporaties ook om hun visie. Wat verwachten jullie van ons als ontwikkelende bouwer? Corporaties kwamen met nuttige suggesties, en concludeerden op hun beurt dat de tijd rijp is om meer los te laten. Jan-Willem van de Groep bevestigde dat Hendriks Coppelmans op de goede weg is. “Knap dat jullie zo veel inzicht hebben in de businessmodellen van woningcorporaties en zorginstellingen. Dat onderscheidt jullie.”

Meer weten over energetisch renoveren en de haalbaarheid van de businesscase? Neem contact op met René Beks via (0413) 26 48 33 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling