12 maart 2020

Hendriks Coppelmans en corona

Terug

– laatste update: 12 mei 2020-

Het coronavirus houdt ook ons bedrijf in zijn greep. We blíjven wonen geweldig maken, maar daarbij staat de gezondheid van bewoners, onze medewerkers, en die van partnerbedrijven en opdrachtgevers, nadrukkelijk voorop. Wij nemen alle benodigde voorzorgsmaatregelen om iedereen veilig te houden. Daarbij volgen we de richtlijnen van RIVM en rijksoverheid.

Onze voorzorgsmaatregelen

De meeste kantoorcollega’s werken vanuit huis. Zij zijn via mobiel, mail of via ons klantencontactcentrum normaal bereikbaar. De werkzaamheden op onze bouwplaatsen gaan zoveel mogelijk door, soms in aangepaste vorm. Daarbij hanteren we het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat de rijksoverheid opgesteld heeft in samenwerking met onder andere Bouwend Nederland. Bij onderhoudsprojecten zijn we terughoudend met huisbezoeken. Besluiten hierover nemen we steeds in nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers. Komen we toch achter de voordeur, dan hanteren we strenge voorzorgsmaatregelen. We zorgen ervoor dat ook bewoners hiervan op de hoogte zijn, zodat niemand onnodig risico loopt. Ook zetten we ICT-techniek in, bijvoorbeeld bij technische opnames waardoor bewoners met behulp van live camerabeelden op afstand veilig mee kunnen kijken en luisteren tijdens de rondgang in hun woning.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over onze coronamaatregelen? Neem dan contact op met ons klantencontactcentrum via (0413) 264833 of mail naar bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl.

Bewonersinformatie

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling