21 februari 2019

Helft vervangende nieuwbouw Traverse is klaar

Terug

Vandaag bereikten we opnieuw een mijlpaal bij de vervangende nieuwbouw voor SMO Traverse in Tilburg. Het tweede woongebouw is opgeleverd en dat betekent dat de helft van het project nu klaar is. Hendriks Coppelmans realiseert dit grootscheepse herontwikkelingsproject aan de Reitse Hoevenstraat in opdracht van woningcorporatie Tiwos. De modernisering zorgt ervoor dat Traverse ook in de toekomst goede zorg kan blijven bieden aan dak- en thuislozen. De totale herontwikkeling is naar verwachting voorjaar 2020 klaar.

Ruimer en moderner

De nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat bestaat uit drie nieuwe woongebouwen die ruimer en moderner worden dan de bestaande paviljoens. Daarnaast wordt één bestaand gebouw gerenoveerd. Najaar 2016 gingen we met de werkzaamheden van start. Inmiddels zijn de eerste twee woongebouwen klaar. Het eerste gebouw (zijde Reitse Hoevenstraat) is een jaar geleden in gebruik genomen. Binnenkort start Traverse met de verhuizing naar het vandaag opgeleverde gebouw (zijde Ringbaan-West).

Logistieke puzzel

Half maart begint Hendriks Coppelmans met de sloop van de paviljoens aan de zijde Rueckertbaan. De bouw van het derde woongebouw start half mei. In het najaar wordt begonnen met de renovatie van het laatste gebouw. De bouw- en infrawerkzaamheden vormen een uitdagende logistieke puzzel, omdat het terrein tijdens de bouw bewoond is en het dagelijks leven voor bewoners en medewerkers gewoon door moet kunnen gaan.

Meer ruimte en privacy voor bewoners

SMO Traverse biedt mensen die in probleemsituaties verkeren verschillende vormen van opvang en begeleiding, waaronder eerste opvang, woonbegeleiding en dagbesteding. De nieuwbouw is noodzakelijk omdat de technische en functionele staat van de bestaande gebouwen sterk verouderd is. In de nieuwe situatie hebben cliënten meer individuele ruimte en privacy en krijgt het terrein een meer open karakter waardoor het toegankelijker is voor wijkbewoners. De eerste opvang die nu aan de Gasthuisring is gehuisvest, verhuist na de herontwikkeling naar de Reitse Hoevenstraat. Bij de eerste opvang kunnen mensen die dakloos zijn geraakt tijdelijk terecht als zij niet bij familie of kennissen kunnen verblijven.

Rondleiding tijdens open dag 16 maart

Op zaterdag 16 maart houdt Traverse open dag. Tijdens het Podium voor Verhalen vertellen cliënten hun verhaal en ervaringen. Daarnaast laten zij je graag tijdens de rondleiding het nieuwe woongebouw zien. De open dag is van 10.00-12.00 uur of van 13.00 tot 15.00 uur. Meer informatie vind je hier.

Oplevering

Oplevering

Oplevering

Oplevering

Oplevering

Oplevering

Artist impressie vogelvlucht

Artist impressie vogelvlucht

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling