16 januari 2018

Geerpark in de race voor Duurzaam Bouwen Award

Terug

Geerpark Vlijmen is genomineerd voor de Gouden Kikker Award. Deze Duurzaam Bouwen Award wordt toegekend aan projecten die in Nederland voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Sinds het begin is Hendriks Coppelmans betrokken bij de ontwikkeling en bouw van deze duurzame en gasloze wijk. “Deze nominatie zien wij als een geweldig compliment”, reageert René Beks, directeur ontwikkeling en innovatie. “Vanuit onze geweldig-wonen-filosofie maken wij ons sterk voor duurzaam bouwen en zijn niet bang om te pionieren. In Geerpark werken we met gemeente en Woonveste als één team aan een van de meest duurzame wijken van Nederland. We halen het beste in elkaar naar boven en dat zie je duidelijk terug in de wijk. Nul-op-de-meter is daar de standaard. Op dit moment bouwen we in deelgebied Goede Morgen 117 NOM-woningen in de sociale huur, middeldure huur en koop. De ontwikkeling van nog eens 83 woningen loopt.”

Duurzaam tot in het DNA

De nominatie van Geerpark is ook voor Woonveste en de gemeente Heusden een kroon op het werk afgelopen jaren. Wethouder Mart van der Poel: “We zijn enorm trots op waar we nu staan. Na jaren van voorbereiding, inspanning en doorzettingsvermogen is Geerpark een écht duurzame wijk geworden.” De lat voor deze gebiedsontwikkeling lag van meet af aan hoog. “Ook tijdens de economische crisis hebben we vastgehouden aan onze hoge ambitie voor een integrale, duurzame aanpak. Dat zie je niet alleen terug in de woningen die zelfvoorzienend zijn, ook de natuurlijke inrichting van de wijk en de openbare ruimte laten zien dat duurzaamheid in het DNA van Geerpark zit.”

Geen gas meer in de wijk

Projectverantwoordelijke Daniël Duyvestijn van Woonveste: “Geerpark is zo’n beetje halverwege. Het is mooi om te zien dat de hoge ambities waarmee wij jaren geleden met Geerpark begonnen –gasloos en energieneutraal bouwen- nu landelijk de nieuwe standaard lijkt te worden. Ik ben er van overtuigd dat –hoe klein ook- wij daar met Geerpark een positieve bijdrage aan hebben geleverd.” In de wijk zijn inmiddels verschillende projecten gerealiseerd. Recent is gestart met de realisatie van een deelgebied waarin ruim 200 nul-op-de-meter woningen worden gerealiseerd. Zowel sociale huur, vrije sector huur als koop.

Ruimte voor bewoner  en natuur

In Geerpark is duurzaam wonen voor iedereen bereikbaar. Er is aanbod in alle prijsklassen. De uitstraling van de woningen in de wijk en ook de techniek in de woning sluit aan bij de behoefte van de bewoners. Bovendien is er veel aandacht voor natuur en biodiversiteit, zoals; een groot park met boomgaard, nestkasten geïntegreerd in de woningen en een waterslinger in de wijk voor de opvang van hemelwater. Ook voor de inrichting van de openbare ruimte is duurzaamheid het leidende principe. De auto is ‘te gast’ door het ontwerp van smalle straten, de erfscheidingen tussen de woningen zijn groen en de materialen milieuvriendelijk. Bovendien is er veel aandacht voor natuur en biodiversiteit, zoals een groot park met boomgaard, nestkasten geïntegreerd in de woningen en een waterslinger in de wijk voor de opvang van hemelwater.

Proeftuin voor duurzaamheid

Geerpark heeft de afgelopen jaren tal van mensen en bedrijven geïnspireerd. Het gebied was een aantal jaar proeftuin van duurzaamheid voor de provincie Noord-Brabant en gold als een van de Excellente Gebieden van RVO voor innovatieve bouwmethoden en technieken voor energiezuinig bouwen. Ook besteedt Geerpark veel aandacht aan kennisdelen. Voor veel gemeenten, corporaties en ontwikkelaars is Geerpark een voorbeeldproject vanwege de vernieuwende aanpak.

Bekendmaking Awardwinnaars

De Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van ABC Nova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd. Ze bieden corporaties, bouwers en gemeenten de mogelijkheid om zich te profileren met ambitieus beleid of bijzondere projecten. Andere genomineerden zijn het Amsterdamse woonwerkgebouw Patch22 en het Waterschapshuis Zuiderzeeland. 1 februari is de uitreiking op het Duurzaam Gebouwd Congres 2018. Lees meer op: www.duurzaambouwenawards.nl.

Duurzaam bouwen Award 2018

Duurzaam bouwen Award 2018

Geerpark groeit

Geerpark groeit

Op bezoek: Geerpark als voorbeeldproject

Op bezoek: Geerpark als voorbeeldproject

Geïntegreerde nestkastjes: aandacht voor biodiversiteit

Geïntegreerde nestkastjes: aandacht voor biodiversiteit

Eengezinswoningen (nul-op-de-meter, huur)

Eengezinswoningen (nul-op-de-meter, huur)

Levensloopbestendige nul-op-demeterwoningen

Levensloopbestendige nul-op-demeterwoningen

Succesvolle verkoop woningen Goede Morgen fase 1

Succesvolle verkoop woningen Goede Morgen fase 1

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling