15 februari 2019

Eerste steen voor 16 duurzame woningen CPO-groep Helvoirt

Terug

Voorzitter Brecht Gerritse van Stichting Voorhelvoirt Duurzaam legde op donderdag 14 februari de eerste steen van een bijzonder nieuwbouwproject in Den Hoek in Helvoirt. Het project is ontwikkeld door de stichting Voorhelvoirt Duurzaam, een collectief van toekomstige bewoners die zelf hun wensen en ideeën in het plan verwerkt hebben. Bouwer Hendriks Coppelmans heeft meegedacht over haalbaarheid en betaalbaarheid. Het project in deze tweede fase bestaat uit 16 woningen. Vier verschillende woningtypen die onderling ook weer ieder hun eigen indeling en vorm hebben.

Betaalbaar en energiezuinig wonen voor iedereen

De Stichting Voorhelvoirt Duurzaam streeft betaalbare en energiezuinige woningen na voor ouderen, jongeren én iedereen ertussen in. Voorzitter Brecht Gerritse nam in 2005 , ondanks weerwil van de provincie, het initiatief om bouwlocatie Den Hoek toch gereed voor uitbreiding te maken. Het werd uiteindelijk groter dan hij toen voor ogen had. In 2014 kwam het eerste bouwproject gereed. Vandaag zijn er opnieuw 16 woningen in de maak, dit keer in samenwerking met Hendriks Coppelmans. Intussen maakt de stichting nieuwe plannen voor fase 3. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is volgens Gerritse een vorm van bouwen die het best tot zijn recht komt in een sterk concurrerende markt. “Ondanks stijgende bouwkosten en de opgave om er duurzame elementen in te verwerken is het gelukt dit project van de grond te krijgen”, aldus de voorzitter van de stichting.

Over CPO

“De werkwijze in dit bouwproject is anders dan bij commerciële ontwikkelaars”, legt Gerritse uit. “Mensen die willen deelnemen melden zich aan bij de stichting en geven zelf hun wensen en ideeën aan. Dit gebeurt weliswaar binnen een kader van mogelijkheden. De stichting heeft geen winstbejag en kan daarom ook langer en meer flexibel omgaan met kopers, gemeente en bouwbedrijven. De gemeente Haaren komt starters tegemoet in de aankoop van grond, maar stelt wel als voorwaarde dat de woningen energiezuinig bewoond kunnen worden. De voorbereidingen van een dergelijk project beginnen al een jaar vóórdat de bouw aanvangt. De groep aangeslotenen bij de stichting leert elkaar dus kennen in een ruim voortraject dat bestaat uit vergaderingen en overlegsessies. De sfeer in de wijk is daarom meteen na oplevering al voelbaar goed.”

Den Hoek als bouwlocatie

De bouwkaders in Den Hoek waren niet heel ruim. Ze zijn volgens Gerritse ook niet goed afgestemd op de voorwaarden om echt energiezuinig te bouwen. Gerritse: “De stedenbouwkundige plannen dateren uit 2011, een periode waarin de gemeente Haaren geen duurzaam beleid had en ook niet acteerde in die richting. De woningen staan relatief dicht op elkaar; dat is uit de tijd. Inmiddels is de algemene houding veranderd maar is de bouwcultuur in Nederland nog altijd niet gelijkgeschakeld aan wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Dat maakt het extra moeilijk om energieneutrale woningen te bouwen die genoeg leefruimte bieden. Het was overigens de Stichting Voorhelvoirt Duurzaam zelf die de lat voor energiezuinig bouwen hoog legde; het gemeentebestuur van voorgaande jaren had in werkelijkheid weinig op met duurzaam bouwen en duurzaamheid in het algemeen. Nog altijd hebben we dus te maken met gasketels in de woning. Dat zal in een volgend project anders zijn. ”

Lees hier ook het artikel op Helvoirt.net

Start bouw 16 duurzame woningen Den Hoek Helvoirt

Start bouw 16 duurzame woningen Den Hoek Helvoirt

Start bouw 16 duurzame woningen Den Hoek Helvoirt

Start bouw 16 duurzame woningen Den Hoek Helvoirt

Start bouw 16 duurzame woningen Den Hoek Helvoirt

Start bouw 16 duurzame woningen Den Hoek Helvoirt

Start bouw 16 duurzame woningen Den Hoek Helvoirt

Start bouw 16 duurzame woningen Den Hoek Helvoirt

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling