13 maart 2017

100% vrijwillige deelname bij renovatie-opgave

Terug

In de Copernicuslaan in Den Bosch zijn alle huurders akkoord met de ingrijpende binnen- en buitenrenovatie van hun portiekflat. Een prachtig resultaat waar we ons samen met BrabantWonen flink voor ingespannen hebben. Zorgvuldige bewonerscommunicatie stond aan de wieg van het brede draagvlak. En onze visie dat overtuiging krachtiger is dan dwang. Daarom stopten we niet bij het behalen van de wettelijk vereiste 70% deelname, maar gingen we door om ook de overige huurders over de streep te trekken. Inmiddels is de uitvoering van de renovatie gestart.

Kartrekkersrol

Bij dit renovatieproject was 70% deelname nodig in verband met de energetische maatregelen en de bijbehorende huurverhoging. Opdrachtgever BrabantWonen legde hiervoor in de EMVI-uitvraag een duidelijke kartrekkersrol neer bij de opdrachtnemer.  Die pakte Hendriks Coppelmans vol enthousiasme op. Onze informatiemiddelen pasten we aan op de doelgroep. We zorgden voor veel persoonlijk contact en gebruikten in schriftelijke communicatie veel beeldtaal. Dat is fijn als je minder goed kunt lezen of de Nederlandse taal niet goed beheerst. Onze bewonersbegeleidster ging bij elk adres op huisbezoek om te praten over ieders persoonlijke situatie. Ze rekende voor wat de gevolgen van huurverhoging en energiebesparing zijn op de totale woonlasten. Maar ook de renovatie zelf kwam aan bod, want zorgen over bijvoorbeeld overlast kunnen een belemmering vormen om akkoord te gaan. Waar nodig pakte BrabantWonen een actieve rol. Zo lukte het om de drempel van 70% deelname te bereiken.

Waar wringt de schoen?

Om de overige 30% te overtuigen akkoord te gaan met de renovatie trokken we samen met BrabantWonen op: overleg met de bewonerscommissie, een extra huisbezoek, nagaan waar de schoen nou precies wringt. Is er ‘oud zeer’? Persoonlijke problematiek? Is niet alles duidelijk? Ziet iemand op tegen alle rompslomp? Met hernieuwde uitleg, een portie vitamine A(andacht) en meeveren in oplossingen lukte het weerstanden weg te nemen. Een maand na de start van de renovatiewerkzaamheden stemde ook de laatste bewoner in met de plannen.

Vertrouwen koesteren

We blijven ons gedurende de uitvoering inspannen voor heldere bewonerscommunicatie, persoonlijke aandacht en zo minimaal mogelijke hinder. Bijvoorbeeld met onze Dagkalender, Tevredenheidsmeter en Buurtkamer. Met 100% vrijwillige deelname geven de bewoners ons en BrabantWonen het vertrouwen. Dat willen we koesteren.

Renovatie Copernicuslaan

Renovatie Copernicuslaan

De Buurtkamer:

De Buurtkamer:

De Buurtkamer:

De Buurtkamer:

Beeldtaal: impressie en cartoon

Beeldtaal: impressie en cartoon

Dagkalender: inzicht van dag tot dag. Welke werkzaamheden, in welke ruimte en wat betekent het voor mij als bewoner?

Dagkalender: inzicht van dag tot dag. Welke werkzaamheden, in welke ruimte en wat betekent het voor mij als bewoner?

Tevredenheidsmeter: dagelijkse feedback voor het uitvoeringsteam

Tevredenheidsmeter: dagelijkse feedback voor het uitvoeringsteam

Bouwbord

Bouwbord

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling