Lean bouwen

Sneller, goedkoper en prettiger samenwerken

Lean bouwen, ofwel ‘slank’ bouwen, is een manier om projecten te realiseren met minimale verspilling van tijd en kosten. Kenmerken zijn een platte organisatie, verantwoordelijkheid op de werkvloer en efficiënte communicatie. Hendriks Coppelmans heeft ervaring opgebouwd met deze vorm van ketensamenwerking bij zowel groot onderhoud en nieuwbouw (afbouw) en past de lean-principes regelmatig toe bij uiteenlopende soorten projecten. Ook in ontwikkeltrajecten. Vanaf dag één de zaken samen slim organiseren. Dat is ‘lean werken’ in optima forma!

Veel voordelen

Opdrachtgevers, ketenpartners en bewoners merken in de praktijk duidelijk de voordelen van lean bouwen:

  • Substantiële hogere klant-/bewonerstevredenheid.
  • Beperking faalkosten door integrale aanpak in de keten.
  • Hoge kwaliteit zonder opleverpunten.
  • Kwaliteitsverbeteringen.
  • Kortere doorlooptijden door lean planning.
  • Continue procesverbetering door projectgerichte samenwerking.

Neuzen dezelfde kant op

De gezamenlijke kick-off sessies aan het begin van een lean-project vormen een cruciaal onderdeel in de lean-werkwijze van Hendriks Coppelmans. Het zet alle betrokkenen (ketenpartners én opdrachtgever) aan het denken en er worden bindende afspraken gemaakt. Hoe kunnen we samen zo goed en prettig mogelijk werken, met minimale verspilling? Om het commitment dat groeit tijdens de sessies te borgen, ondertekenen alle partijen het zelf opgestelde document ’10 punten voor Succesvol Samenwerken’. Het krijgt een opvallende plek op de bouwplaats, zodat vakmensen elkaar er tijdens de uitvoering op aan kunnen spreken.

Korte communicatielijnen

Bij lean bouwen is veel aandacht gericht op heldere en efficiënte communicatie. Om via korte lijnen samen te kunnen werken wisselen medewerkers bijvoorbeeld onderling 06-nummers uit. Wekelijks wordt met de aanspreekpunten van de bouwpartners overleg gevoerd. Afspraken worden vastgelegd in een verslag en vertaald in de lean planning. Deze planning hangt prominent aan de wand van de keet en heeft een belangrijke spilfunctie voor alle medewerkers.

Publicaties:

Bekijk ook de publicaties over ketensamenwerking.

Meer informatie

Wilt u meer weten over lean bouwen of hierover met ons van gedachten wisselen? Neemt u dan contact op met: Cas Stuut (directeur) via telefoonnummer: (0413) 264833 / of e-mail: bouwgroep@hendrikscoppelmans.nl.