Procesinnovatie

Als ontwikkelende bouwgroep werkt Hendriks Coppelmans voortdurend aan verbetering van processen en het ontwikkelen van samenwerkingsvormen die voordelen bieden voor alle betrokken partijen en bewoners. Door slimmere processen kunnen we sneller, beter, goedkoper en prettiger (samen)werken.
Lees hier over onze vorderingen op gebied van BIM, circulair bouwen, ketensamenwerking/co-creatie, lean bouwen en Renovatieapp.