Wonen naar Wens®

De woningmarkt verandert. Mensen willen zélf kunnen bepalen hoe ze wonen. Ook als ze een projectwoning kopen.
Met Wonen naar Wens speelt Hendriks Coppelmans in op deze behoefte. In diverse projecten is deze vorm van consumentgerichte woningbouwontwikkeling  al succesvol toegepast.

Wat zijn de woonwensen?

Bij de Wonen naar Wens-werkwijze hebben toekomstige woningeigenaren maximale inspraak en veel keuzevrijheid. Individuele woonwensen worden via heldere stappen vertaald naar een woning naar wens. Het proces start meestal met een onderzoek naar de lokale woonwensen gevolgd door een uitgebreide enquête onder geïnteresseerden. Via persoonlijke gesprekken, excursies en groepsbijeenkomsten worden de woonwensen nader geïnventariseerd. Op basis hiervan wordt het ontwerpproces gestart. De schetsontwerpen worden in samenspraak met toekomstige woningeigenaren nader uitgewerkt. Soms worden hiervoor ontwerppanels gevormd. Naast de basiswoningen worden ook zogenaamde wensmodules ontworpen.

WoonWensplanner®: zelf je eigen woning samenstellenWoonwensplanner4

De wensmodules geven de consument vele keuzemogelijkheden op gebied van indeling, uitbreiding, gevelvariaties, installatieniveaus en afwerking van de woning. Na de kavelkeuze kan de toekomstige bewoner zijn gekozen basiswoning met behulp van het systeem van de wensmodules verder gestalte geven. Op die manier kan de toekomstige bewoner zelf zijn eigen woning samenstellen. De door Hendriks Coppelmans ontwikkelde WoonWensplanner® is daarbij een handig online hulpmiddel. De kopersbegeleider van Hendriks Coppelmans begeleidt het proces van begin tot eind en staat kopers met raad en daad bij.
Zien hoe de WoonWensplanner® werkt? Bekijk dan de demo-versie op woonwensplanner.hendrikscoppelmans.nl.

CPO- en kopersgroepen

Wonen naar Wens is mogelijk voor zowel het betaalbare als het duurdere segment. De werkwijze is eerder met succes ook gehanteerd bij CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).  Hendriks Coppelmans past de werkwijze toe bij eigen ontwikkelprojecten, maar werkt via deze methode ook samen met gemeenten en corporaties die kopersgroepen willen betrekken bij de ontwikkeling van woningen.

Publicaties:

Meer informatie

Wilt u meer weten over Wonen naar Wens? Vraag dan meer informatie aan of neem contact op met René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie via: (0413) 264833 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.

Bekijk onze referentieprojecten.