BuurtBouwen®

Samen de wijk vernieuwen

Bestaande wijken leefbaar houden is een fikse opgave voor woningcorporaties en gemeenten. De wijk vernieuwen anno nu doe je immers samen met bewoners. Dat stelt andere eisen aan de manier waarop je ontwikkelt, bouwt en renoveert. Hoe leid je zo’n traject van herstructurering en revitalisering in goede banen? Met BuurtBouwen® introduceert Hendriks Coppelmans een werkwijze om dit gezamenlijk aan te pakken. Met een flexibel dienstenaanbod dat uw organisatie ontzorgt, de mogelijkheid om risico’s te delen en innovatieve hulpmiddelen zoals een ‘Buurtscan’ en ‘Wonen naar Wens®’. Zo wordt wonen ook geweldig in oudere buurten.

Kopen en huren naar wens

Bewoners bepalen zelf of wonen geweldig is in hun wijk. Wonen naar Wens® vormt dan ook het hart van BuurtBouwen. Via een beproefd stappenplan inventariseren we de woonwensen en vertalen die naar basiswoningen en keuzemodules. Vooraf bepaalt u de kaders voor inspraak en keuzevrijheid. Wonen-naar-Wens is toepasbaar bij zowel nieuwbouw- als renovatiewoningen, voor de koop- én huursector.

Bewoners verbindenBuurtkamer-collage1

Het is belangrijk om bewoners bij de revitalisering van hun wijk te betrekken en zo een breed draagvlak te creëren. Binnen BuurtBouwen gaat dan ook veel aandacht uit naar bewonersparticipatie en -communicatie. De Buurtkamer speelt hierin een centrale rol. In deze gezellige woonkamer kunnen bewoners op adem komen, klusadvies inwinnen, gereedschap lenen, hulpdiensten uitruilen etc. De Buurtkamer kan daarnaast ook een rol vervullen bij huurderskeuzes (‘showroom’ en keuzegesprekken) en dienst doen als locatie voor een wijkspreekuur en als sanitaire noodvoorziening. Andere participatievormen die binnen BuurtBouwen ingezet kunnen worden zijn: een klankbordgroep, kluslessen, een buurthulpgroep, openbaargroenproject, een energieconsulent en een energiebesparingsmeter met wijkbeloning. Door bewoners te betrekken en te verbinden verloopt de revitalisering soepeler en blijft er ook ná de oplevering meer sociale samenhang in de wijk achter.

Bewonersbegeleiding zorgt voor rust

bewonersbegeleidingDe mensen van Hendriks Coppelmans hebben een goede ”sociale antenne”. Dat is belangrijk want verandering in bestaande buurten is voor bewoners erg spannend. Soms is er wat extra aandacht nodig, bijvoorbeeld bij weerstand vanuit de wijk, een taalbarrière, sociaal-maatschappelijke problemen of omdat er veel ouderen of hulpbehoevenden wonen. In die situaties zetten wij onze bewonersbegeleidster Ageet Reith in, een intermediair tussen bouwtechnisch team, corporatie en bewoners. Met heldere informatie, een luisterend oor en persoonlijke aandacht kan zij veel zorgen wegnemen. Dat brengt rust, ontlast de corporatie en levert een hogere bewonerstevredenheid op.

Samenwerking à la carte

BuurtBouwen staat voor een gezamenlijk doel: het creëren van een sterke leefomgeving, sociaal, ruimtelijk en economisch. Hiervoor is een à la carte dienstenpakket ontwikkeld. Hendriks Coppelmans neemt de planontwikkeling en bouw- en (energetische) renovatiewerkzaamheden op zich. Naar wens kan het menu uitgebreid worden met aanvullende diensten in de haalbaarheids- en beheerfase. Denk daarbij aan een Buurtscan en de inzet van ons Serviceteam. Met BuurtBouwen bieden wij een gereedschapskist waaruit de corporatie kan kiezen. We kunnen de wijk analyseren, behoeften inventariseren, gegarandeerde scenario’s opzetten, plannen ontwikkelen en met bewoners communiceren. Het Hexagonmodel is een handig hulpmiddel om dit systematisch aan te pakken, een blauwdruk die we op elke casus kunnen projecteren. Kijk op de wijk noemen we dat.

Kijk op de wijk met het Hexagonmodel

Publicaties:

Samen uw wijken vernieuwen?

Samen verkennen hoe we buurten naar wens kunnen vernieuwen? Neem dan contact op met René Beks, directeur Ontwikkeling & Innovatie. Tel: (0413) 264833 of rene.beks@hendrikscoppelmans.nl.