Vraaggestuurd onderhoud

Naast aanbodgericht onderhoud verzorgen wij ook vraaggestuurd onderhoud. Met het oog op bewonerstevredenheid koppelen steeds meer woningcorporaties het schilonderhoud per complex los van het onderhoud aan de binnenzijde en laten ze het moment van binnenonderhoud aan de bewoner zelf over. Het vervangen van bijvoorbeeld de badkamer, keuken en het toilet zijn voor een huurder heel ingrijpend. Wel zo prettig als je dan zelf mag kiezen of en wanneer dit gebeurt.

Flexibel en klantgericht

Onderhoud op afroep van de huurder vraagt om flexibiliteit en klantgerichtheid. Hendriks Coppelmans is hier helemaal op ingericht. Omdat dit zowel voor de bewoner als de uitvoering voordelen oplevert, plannen wij de adressen ‘lean’ in. Een vast team van (ketenpartners) pakt de woningen vervolgens in serie aan. In samenspraak kan ook gekozen worden voor afzonderlijke uitvoering op afroep.

De voordelen van onze werkwijze op een rij:

  • Tevreden bewoners, dankzij een vraaggestuurd ‘piepsysteem’ en een zo kort mogelijke uitvoeringsperiode.
  • Een efficiënte en beheerste procesafloop door een ‘lean’ planning en een goed op elkaar ingespeeld team.
  • Een klantgerichte aanpak, door een vast team van betrouwbare vakmensen die gewend zijn om bij bewoners thuis te komen.
  • Medewerkers werken volgens een gedragscode, met speciale aandacht voor omgangsvormen en communicatie met bewoners en overlastbeperkende maatregelen.
  • De woningcorporatie heeft direct inzicht in de kosten dankzij een vast jaarcontract met eenheidsprijzen. Op basis van de warme opname ontstaat eenvoudig een financiële vertaling per woning.
  • De woningcorporatie heeft met Hendriks Coppelmans één aanspreekpunt voor het gehele woningbestand.

Specialismen gecombineerd

Bij de uitvoering van de werkzaamheden komen de gecombineerde specialismen van ons bouwbedrijf en ons Serviceteam volledig tot hun recht. Waar het bouwbedrijf gespecialiseerd is in projectmatig werken, is het Serviceteam van Hendriks Coppelmans flexibel en snel inzetbaar.

Vast en ingespeeld team

Woningcorporaties en huurders krijgen te maken met een vast team van vakmensen die op elkaar zijn ingespeeld. Hendriks Coppelmans zorgt voor een vlotte planning en uitvoering van alle werkzaamheden, samen met vaste ketenpartners. Al deze mensen zijn gewend om bij bewoners over de vloer te komen, met respect en aandacht voor ieders privéleven en leefomgeving.

Meer informatie

De overgang van aanbod- naar vraaggestuurd onderhoud betekent een andere manier van denken. Hendriks Coppelmans neemt woningcorporaties deze zorg graag uit handen. Wilt u meer weten over vraaggestuurd onderhoud of eens met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Cas Stuut (directeur) via telefoonnummer 0413 – 264833, of e-mail: cas.stuut@hendrikscoppelmans.nl. Of vraag hier meer informatie aan.