BIM

Hulpmiddel voor efficiëntere samenwerking

Als innovatieve bouwgroep anticipeert Hendriks Coppelmans op de ontwikkelingen rondom BIM (Building Information Modeling). BIM is een procesmethodiek waarbij gedurende de levenscyclus van een gebouw alle relevante informatie opgeslagen, gebruikt en beheerd wordt, vaak met een digitaal (3D) gebouwmodel als ondersteuning.

Eigen BIM-specialist

Hendriks Coppelmans heeft op diverse deelterreinen veel kennis en ervaring opgebouwd. Zo werken we samen met architecten, constructeurs, onderaannemers en leveranciers die modelleren in 3D en uniform gegevens uitwisselen. We hebben ruime ervaring met eigen tekenaars die al jaren werken met autodeskprogrammatuur en diverse projecten zijn of worden in BIM uitgevoerd. Inmiddels hebben we ook een eigen BIM-specialist waardoor we versneld kunnen innoveren.

Open BIM-principe

We werken samen volgens het open BIM-principe. Om de samenwerking met de verschillende disciplines soepel te laten verlopen leggen we de afspraken vast in het HCBIM-werkplan. Er worden door de BIM-partners aspectmodellen gemaakt die we periodiek afstemmen via een centraal coördinatiemodel. Clashcontrole voeren we uit met behulp van Solibri Model Checker. Ons smartboard is daarbij een handig hulpmiddel. Knelpunten krijgen we snel in beeld en faalkosten voorkomen we in een vroeg stadium. De klant profiteert van een kortere doorlooptijd en een betere kwaliteit voor een lagere prijs. Het BIM-model wordt vanaf ontwikkeling tot en met oplevering continu verrijkt met informatie. Na oplevering stellen we het model beschikbaar aan de opdrachtgever. In de beheersfase kunnen zij alle gebouwinformatie dan snel en eenvoudig raadplegen.

Smartboard-bimMeer dan software

Hendriks Coppelmans ziet BIM vooral als een hulpmiddel om te komen tot een efficiënter en effectievere samenwerking tussen de verschillende partijen die bij het bouwproces betrokken zijn. We zijn er van overtuigd dat de rol van BIM komende jaren steeds belangrijker zal worden, maar zien ook dat er op organisatorisch gebied nog de nodige uitdagingen liggen. Naast de digitale techniek zullen de praktische en juridische afspraken uitgewerkt moeten worden. Er moeten afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld verantwoordelijkheden, het beheer, de taakverdeling, kostenverdeling, beveiliging enz. Ook zal de houding van bouwpartners tegenover elkaar ‘opener’ moeten worden. Immers: Bouwen Is Mensenwerk.

Enkele referentieprojecten

Publicaties:

Meer informatie

Meer weten of samen eens van gedachten wisselen over BIM? Neem dan contact op met: Marti Smits, hoofd projectbureau via telefoonnummer: (0413) 264833 / of e-mail: marti.smits@hendrikscoppelmans.nl.