Ontwikkeling

Innovaties – ontwikkeling

Klik op onderstaande innovaties en woonconcepten voor meer informatie en gerealiseerde projecten.

Nieuwbouw

Innovatie – nieuwbouw

Klik op onderstaande innovatie voor meer informatie en gerealiseerde projecten.

Bekijk ook onze procesinnovaties

Renovatie & onderhoud

Innovaties – renovatie & onderhoud

Klik op onderstaande innovatie voor meer informatie en gerealiseerde projecten.

Duurzaamheid

Maatschappelijke betrokkenheid zit ons in de genen. Daarom ondernemen wij duurzaam. Sinds 2013 zijn wij houder van het certificaat MVO-prestatieladder. Duurzaam ondernemen betekent voor Hendriks Coppelmans: zorgvuldig en integer omgaan met de woon- en leefomgeving waarin we dagelijks actief zijn. Wij willen vormgeven aan het recht op goed wonen, positief bijdragen aan een leefbare samenleving, rekening houdend met de wensen en behoeftes van de huidige generatie èn die na ons komen. Alleen zo wordt wonen geweldig.

Verankerd in onze missie, in praktijk gebracht door onze mensen

Deze oprechte overtuiging zit al ruim 95 jaar in onze genen en is sinds 1992 verankerd in onze missie en visie. Duurzaam ondernemen maakt integraal deel uit van onze bedrijfsvoering en kernactiviteiten. Via de beleidsvlakken people, planet, profit en promotion brengen we deze verantwoordelijkheid in praktijk. Bij het vormgeven van ons duurzame beleid gebruiken wij de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ISO26000) als leidraad. Projectgericht passen wij de methode van The Natural Step (TNS) toe.

Een greep uit onze duurzaamheidsactiviteiten:

People: aandacht voor maatschappij en medewerkers

Planet: zorg voor ons milieu

Profit: stabiliteit en meerwaarde

Promotion: betrekken en uitdragen

Procesinnovatie

Procesinnovaties

Klik op onderstaande innovaties voor meer informatie.

Hendriks Coppelmans is onderdeel van Hendriks Bouw en Ontwikkeling