Renovatie & Onderhoud

Transformatie Nieuw Beekvliet  Plaats

 • Sint-Michielsgestel

  Opdrachtgever

 • Woonstichting JOOST (voorheen: St. Joseph), Boxtel

  Aanneemsom/omzet

 • €2.268.000,-

  Periode van uitvoer

 • 2017 - 2018

Bijzonderheden

Voor Woningstichting St. Joseph hebben we het zorgcentrum Nieuw Beekvliet in Sint-Michielsgestel getransformeerd van 60 naar 40 appartementen. Na een interne verbouwing biedt het zorgcentrum nu onderdak aan veertig volwassen Kentalis-cliënten met bijzondere zorgbehoeften. De cliënten zijn doof, slechthorend of doof-blind, in combinatie met een verstandelijke beperking of autisme.

Transformatie
De locatie voldeed niet meer aan de huidige eisen. Daarom is het getransformeerd naar een woonzorgcentrum met 40 levensloopbestendige appartementen. We hebben hier vijf woongroepen gerealiseerd, elk bestemd voor acht bewoners. Iedere woongroep heeft een gezamenlijke huiskamer en keuken en er is een grote centrale ontmoetingsruimte voor alle cliënten. In dit vernieuwde gebouw hebben de bewoners meer eigen ruimte met elk een eigen slaap- en badkamer en zijn de appartementen ingericht op de specifieke leefwensen van de cliënt. Het vernieuwde gebouw is hierdoor toekomstbestendig voor deze ouder wordende cliënten met toenemende zorgvragen.

Daarnaast is het dak volledig vervangen en hebben we het schilder- en opknapwerk verzorgd.

Toegepast concept(en):