Renovatie & Onderhoud

62 woningen groot onderhoud Gildenhof e.o.  Plaats

 • Boxtel

  Opdrachtgever

 • Woonstichting JOOST, Boxtel

  Aanneemsom/omzet

 • €3.160.000,-

  Periode van uitvoer

 • 2018 - 2019

Bijzonderheden

De woningen in de wijk Selissenwal zijn in ketensamenwerking met Woonstichting JOOST door ons verduurzaamd en gerenoveerd en ze zien er van binnen en buiten weer keurig uit.

We voerden voornamelijk technisch noodzakelijk onderhoud uit aan de buitenzijde van de woning bestaande uit o.a. nieuwe dakpannen, herstellen van schoorstenen, vervangen regenpijpen en goten, gevels opnieuw voegen en indien noodzakelijk voordeuren, ramen en dakramen vervangen. Keukens, badkamers en toiletten die in slechte staat waren of ouder dan 25 jaar, zijn (vraaggestuurd) vervangen. De woningen werden veiliger gemaakt door rookmelders en nieuwe sloten aan te brengen. De bewoners hadden ook de keuze om zonnepanelen te laten installeren om zo te kunnen besparen op hun woonlasten. Overlastbeperking en bewonerscommunicatie had onze speciale aandacht. Bewoners gaven ons een 8 als rapportcijfer. Centrum voor Woononderzoek verrichte via de methode Renovatiemonitor tevredenheidsonderzoeken tijdens en na afloop. De NPS-eindscore was  maar liefst +29 en lag daarmee zeer ruim boven de landelijke benchmark van renovatieprojecten: -3.

 

 

Toegepast concept(en): Ketensamenwerking / co-creatie /