Renovatie & Onderhoud

33 appartementen groot onderhoud Burgakker  Plaats

 • Boxtel

  Opdrachtgever

 • Woonstichting JOOST, Boxtel

  Aanneemsom/omzet

 • €815.500,-

  Periode van uitvoer

 • 2016 - 2017

Bijzonderheden

Buiten- en binnenonderhoud aan 33 appartementen en gemeenschappelijke ruimtes, inclusief energetische maatregelen. De appartementen zijn van label B/C opgeplust naar label A. Ook de individuele huurderskeuzegesprekken en complete bewonerscommunicatie en -begeleiding behoorde tot de opdracht. Daarnaast hebben we pro-actief ingezet op omgevingscommunicatie.

Buitenwerkzaamheden: reinigen metselwerk en herstellen voegwerk, vervangen regenpijpen en goten, vervanging bitmumineuze dakbedekking hoofddak, isolatie loggia vloeren, schilderen balkonvloeren en hekwerkenpanelen en vervangen van de privacyschermen, vervangen deurkozijnen en draairamen, HR++  isolatieglas, buitenschilderwerk en diverse aanpassingen zodat de woningen voldoen aan PKVW.

Binnenwerkzaamheden: verbetering badkamer, keuken en toilet, vervanging mechanische ventilatie, verwijderen asbesthoudende panelen CV-ruimte, opfrisbeurt trappenhal (schilderwerk, overzetplint en nieuwe plafondplaten).

Bewonerscommunicatie en -begeleiding: we hebben bewoners persoonlijk en gezamenlijk geïnformeerd om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de werkzaamheden. Hierbij hebben we diverse communicatiemiddelen ingezet, onder andere: bewonersinformatieboekjes, een buurtinloopmiddag in de modelwoning en een dagplanning. Ook omwonenden hebben we steeds goed geïnformeerd tijdens het project. De modelwoning speelde een centrale rol: hier hadden de bewoners tijdens de werkzaamheden een rustpunt waar ze zich even konden terugtrekken, douchen of eventueel koken. De modelwoning was voorzien van internetaansluiting, meubels, TV en toilet.

Toegepast concept(en): Energetisch Renoveren / NOM-renovatie /