Nieuwbouw, Ontwikkeling

38 NOM-huurwoningen en 28 huurappartementen De Vlindergaard  Plaats

 • Uden

  Opdrachtgever

 • Area

  Architect

 • Visser en Bouwman, Den Bosch

  Aanneemsom/omzet

 • €7.200.000,-

  Periode van uitvoer

 • 2017 - 2019

Bijzonderheden

In deelgebied IV van De Gaarden, de nieuwe woonwijk rondom het monumentale Retraitehuis, realiseerden we 28 nieuwbouwappartementen en 38 grondgebonden nul-op-de-meterwoningen. De eerste NOM-woningen van Uden. Dit project verwierven wij via een EMVI en bestond uit het engineeren, voorbereiden en realiseren van de woningen.

De Vlindergaard, zoals het deelgebied heet, ligt in een groene omgeving, omringd met grote bomen. De haalbaarheid van het NOM-concept was dan ook een uitdaging. Na uitvoering van een zonstudie bleek dat de invloed van de bomen op de PV-panelen aanzienlijk is, maar dat het wel mogelijk is om op alle woonblokken voldoende stroom op te wekken. Op basis van de schaduwprofielen en de verwachte opbrengst, heeft iedere woning tussen de 18 en 25 PV-panelen gekregen. Daarnaast zijn de woningen uitgevoerd met een lucht/water warmtepomp en mechanische ventilatie met natuurlijke aanvoer. Het appartementengebouw is energiezuinig en heeft zonnepanelen, die individueel gekoppeld zijn aan de appartementen. Ook bewonerscommunicatie speelde een belangrijke rol in het project. Om bewoners bekend te maken met nul-op-de-meter, voor hen onbekende installaties en het gedrag dat daarbij hoort, zijn handleidingen over de installaties gemaakt.

Toegepast concept(en): Energieneutraal wonen / nul-op-de-meter /