Nieuwbouw

50 Aanleunwoningen woonzorgcentrum St. Jan  Plaats

 • Uden

  Opdrachtgever

 • Zorgcentrum St. Jan Uden

  Architect

 • Poldner architecten 's-Hertogenbosch

  Aanneemsom/omzet

 • €1.588.000,-

  Periode van uitvoer

 • 1992 - 1993
Toegepast concept(en):